Eich Cynghorwyr

Caiff Cynghorwyr lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu ar eu rhan sut y dylai’r cyngor ymgymryd â’i wahanol ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy’n byw yn y ward y cawsant eu hethol i’w gwasanaethu.

Maent yn cael cyswllt rheolaidd â’r gymuned drwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn a chymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn gyfle i unrhyw un o drigolion y ward fynd i siarad wyneb yn wyneb â’u Cynghorydd ac fe’u cynhelir yn rheolaidd. Cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol am fanylion ynghylch eu cymorthfeydd. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich Cynghorydd lleol, cliciwch ar ‘Dod o hyd i’ch Cynghorydd’ isod, teipiwch eich cod post a chliciwch ‘ewch’ a byddwch yn gweld holl fanylion cyswllt eich Aelod lleol. Fel arall dewiswch y ward yr ydych yn byw ynddi a bydd manylion yr Aelod hefyd i’w gweld yno. Cofiwch fodd bynnag fod chwilio yn ôl cod post yn fwy cywir oherwydd ffiniau cyfagos ayyb.

Nid yw Cynghorwyr yn cael cyflog am eu gwaith ond yn hytrach yn derbyn lwfans . Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen yn datgan cysylltiad a bydd y manylion hyn yn cael eu cyhoeddi’n flynyddol.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd cliciwch ar y dolenni isod:

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Allport
    Cyng Mike Allport

    Higher Kinnerton / Kinnerton Uchaf

    Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Bernie Attridge
    Cyng Bernie Attridge

    Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

    Non Aligned / Amymochrol

    Arweinydd y Grŵp Annibynnol Sir y Fflint

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Janet Axworthy
    Cyng Janet Axworthy

    Ewloe / Ewlo

    Conservative / Geidwadol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Glyn Banks
    Cyng Glyn Banks

    Ffynnongroyw / Ffynnongroyw

    Labour / Llafur

    Aelod Cabinet dros Gyllid

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Haydn Bateman
    Cyng Haydn Bateman

    Mold Broncoed / Broncoed yr Wyddgrug

    Independent / Annibynnol

    Is-gadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Marion Bateman
    Cyng Marion Bateman

    Northop / Llaneurgain

    Independent / Annibynnol

    Cadeirydd y Cyngor; Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Sean Bibby
    Cyng Sean Bibby

    Shotton West / Gorllewin Shotton

    Labour / Llafur

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chris Bithell
    Cyng Chris Bithell

    Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug

    Labour / Llafur

    Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Sian Braun
    Cyng Sian Braun

    Gronant / Gronant

    Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Helen Brown
    Cyng Helen Brown

    Aston / Aston

    Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Derek Butler
    Cyng Derek Butler

    Broughton South / De Brchdyn

    Labour / Llafur

    Aelod Cabinet Datblygu Economaidd

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Clive Carver
    Cyng Clive Carver

    Hawarden / Penarlag

    Conservative / Geidwadol

    Arweinydd y Grŵp Ceidwadol; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg ac Archwilio Adnoddau Corfforaethol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Geoff Collett
    Cyng Geoff Collett

    Mold South / De'r Wyddgrug

    Labour / Llafur

    Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Bob Connah
    Cyng Bob Connah

    Mancot / Mancot

    Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Cox
    Cyng David Cox

    Flint Coleshill / Cwnsyllt y Fflint

    Labour / Llafur

    Is-gadeirydd Pwyllgor Trwyddedu

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Paul Cunningham
    Cyng Paul Cunningham

    Flint Trelawny / Trelawny y Fflint

    Labour / Llafur

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Jean S Davies
    Cyng Jean S Davies

    Brynford / Brynffordd

    Conservative / Geidwadol

    Is-gadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad A Gwasanaethau Democrataidd

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Rob Davies
    Cyng Rob Davies

    Bagillt East / Dwyrain Bagillt

    Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ron Davies
    Cyng Ron Davies

    Shotton Higher / Shotton Uchaf

    Labour / Llafur

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Adele Davies-Cooke
    Cyng Adele Davies-Cooke

    Gwernaffield / Y Waun

    Conservative / Geidwadol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chris Dolphin
    Cyng Chris Dolphin

    Whitford / Chwitffordd

    Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

    Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Archwilio

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Rosetta Dolphin
    Cyng Rosetta Dolphin

    Greenfield / Maes Glas

    Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

    Chair of Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Dunbar
    Cyng Ian Dunbar

    Connah's Quay South / De Cei Connah

    Labour / Llafur

    Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedol a Menter

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Andy Dunbobbin
    Cyng Andy Dunbobbin

    Connah's Quay Golftyn / Golftyn Cei Connah

    Labour / Llafur

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mared Eastwood
    Cyng Mared Eastwood

    New Brighton / New Brighton

    Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Carol Ellis
    Cyng Carol Ellis

    Buckley Mountain / Mynydd Bwcle

    Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

    Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol Sir y Fflint

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Evans
    Cyng David Evans

    Shotton East / Dwyrain Shotton

    Labour / Llafur

    Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Veronica Gay
    Cyng Veronica Gay

    Saltney Stonebridge / Saltney Stonebridge

    Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

    Dirprwy Arweinydd y Grŵp Cynghrair Annibynnol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng George Hardcastle
    Cyng George Hardcastle

    Aston / Aston

    Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Healey
    Cyng David Healey

    Caergwrle / Caergwrle

    Labour / Llafur

    Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Gladys Healey
    Cyng Gladys Healey

    Hope / Yr Hob

    Labour / Llafur

    Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Patrick Heesom
    Cyng Patrick Heesom

    Mostyn / Mostyn

    New Independents / Annibynnol Newydd

    Arweinydd y Grŵp Annibynwyr Newydd; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Cindy Hinds
    Cyng Cindy Hinds

    Penyffordd / Pen-y-ffordd

    Labour / Llafur

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dave Hughes
    Cyng Dave Hughes

    Llanfynydd / Llanfynydd

    Labour / Llafur

    Aelod Cabinet dros Dai

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Kevin Hughes
    Cyng Kevin Hughes

    Gwernymynydd / Gwernymynydd

    Independent / Annibynnol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ray Hughes
    Cyng Ray Hughes

    Leeswood / Coed-llai

    Labour / Llafur

    Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dennis Hutchinson
    Cyng Dennis Hutchinson

    Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin

    Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Joe Johnson
    Cyng Joe Johnson

    Holywell East / Dwyrain Treffynnon

    Labour / Llafur

    Is-gadeirydd Y Cyngor

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Paul Johnson
    Cyng Paul Johnson

    Holywell West / Gorllewin Treffynnon

    Labour / Llafur

    Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg ac Archwilio Adnoddau Corfforaethol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Rita Johnson
    Cyng Rita Johnson

    Flint Oakenholt / Oakenholt y Fflint

    New Independents / Annibynnol Newydd

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Christine Jones
    Cyng Christine Jones

    Sealand / Sealand

    Labour / Llafur

    Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Richard Jones
    Cyng Richard Jones

    Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre

    Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Tudor Jones
    Cyng Tudor Jones

    Caerwys / Caerwys

    Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Colin Legg
    Cyng Colin Legg

    Halkyn / Helygain

    Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Brian Lloyd
    Cyng Brian Lloyd

    Mold West / Gorllewin yr Wyddgrug

    New Independents / Annibynnol Newydd

    Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol Newydd

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Richard Lloyd
    Cyng Richard Lloyd

    Saltney Mold Junction / Saltney Cyffordd yr Wyddgrug

    Labour / Llafur

    Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Lowe
    Cyng Mike Lowe

    Broughton South / De Brchdyn

    Labour / Llafur

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dave Mackie
    Cyng Dave Mackie

    Ewloe / Ewlo

    Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

    Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Hilary McGuill
    Cyng Hilary McGuill

    Argoed / Argoed

    Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

    Dirprwy Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Billy Mullin
    Cyng Billy Mullin

    Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn

    Labour / Llafur

    Aelod Cabinet Rheolaeth Gorfforaethol ac Asedau

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ted Palmer
    Cyng Ted Palmer

    Holywell Central / Canol Treffynnon

    Labour / Llafur

    Cadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad A Gwasanaethau Democrataidd

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Peers
    Cyng Mike Peers

    Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin

    Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

    Arweinydd y Grŵp Cynghrair Annibynnol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Michelle Perfect
    Cyng Michelle Perfect

    Flint Coleshill / Cwnsyllt y Fflint

    Labour / Llafur

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Vicky Perfect
    Cyng Vicky Perfect

    Flint Trelawny / Trelawny y Fflint

    Labour / Llafur

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Neville Phillips
    Cyng Neville Phillips

    Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre

    Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

    Chair of Constitution & Democratic Services Committee

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Roberts
    Cyng Ian Roberts

    Flint Castle / Castell y Fflint

    Labour / Llafur

    Arweinydd y Grŵp Llafur; Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Addysg

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Tim Roberts
    Cllr Tim Roberts

    Trelawnyd & Gwaenysgor / Trelawnyd a Gwaenysgor

    Welsh Conservatives / Cdidwadol Cymru

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Kevin Rush
    Cllr Kevin Rush

    Bagillt West / Gorllewin Bagillt

    Labour / Llafur

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Tony Sharps
    Cyng Tony Sharps

    Northop Hall / Northop Hall

    Independent / Annibynnol

    Arweinydd y Grŵp Annibynnol; Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Aaron Shotton
    Cyng Aaron Shotton

    Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

    Labour / Llafur

    Mae’r Cynghorydd Shotton wedi cael ei wahardd am dri mis tan 29 Ebrill 2020. I gael cymorth cysylltwch â Chynghorydd arall neu’r Gwasanaethau Aelodau ar 01352 702151 neu member.services@flintshire.gov.uk

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Paul Shotton
    Cyng Paul Shotton

    Connah's Quay Golftyn / Golftyn Cei Connah

    Labour / Llafur

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ralph Small
    Cyng Ralph Small

    Mancot / Mancot

    Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Smith
    Cyng Ian Smith

    Connah's Quay South / De Cei Connah

    Labour / Llafur

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Carolyn Thomas
    Cyng Carolyn Thomas

    Treuddyn / Treuddyn

    Labour / Llafur

    Dirprwy Arweinydd y Grŵp Llafur; Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Owen Thomas
    Cyng Owen Thomas

    Cilcain / Cilcain

    Conservative / Geidwadol

    Dirprwy Arweinydd y Grwp Ceidwadol

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Martin White
    Cyng Martin White

    Connah's Quay Wepre / Gwepra Cei Connah

    Labour / Llafur

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Andy Williams
    Cyng Andy Williams

    Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre

    Labour / Llafur

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Williams
    Cyng David Williams

    Penyffordd / Pen-y-ffordd

    New Independents / Annibynnol Newydd

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Wisinger
    Cyng David Wisinger

    Queensferry / Queensferry

    Labour / Llafur

    Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

  • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Arnold Woolley
    Cyng Arnold Woolley

    Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre

    Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol