Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
The number of meetings that the councillor was expected to attend in their capacity as member of that committee.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Cynghorydd Disgwyliedig Yn bresennol Yn bresennol
Cyng Mike Allport17170
Cyng Bernie Attridge1380
Cyng Janet Axworthy12120
Cyng Glyn Banks13137
Cyng Haydn Bateman15153
Cyng Marion Bateman12124
Cyng Sean Bibby20190
Cyng Chris Bithell23236
Cyng Sian Braun850
Cyng Helen Brown1080
Cyng Derek Butler18153
Cyng Clive Carver14140
Cyng Geoff Collett20190
Cyng Bob Connah11100
Cyng David Cox1020
Cyng Paul Cunningham16150
Cyng Jean S Davies14130
Cyng Rob Davies882
Cyng Ron Davies12110
Cyng Adele Davies-Cooke15130
Cyng Chris Dolphin12120
Cyng Rosetta Dolphin12120
Cyng Ian Dunbar15150
Cyng Andy Dunbobbin16150
Cyng Mared Eastwood17170
Cyng Carol Ellis15131
Cyng David Evans15140
Cyng Veronica Gay15151
Cyng George Hardcastle13110
Cyng David Healey12110
Cyng Gladys Healey21190
Cyng Patrick Heesom31319
Cyng Cindy Hinds18170
Cyng Dave Hughes16164
Cyng Kevin Hughes. Yn anffodus bu farw’r Cynghorydd Hughes ar 8 Ionawr 2021. Hoffem gydymdeimlo â’r teulu oll. Ar gyfer unrhyw fater yn ymwneud â’r ward, cysylltwch â’r Cynghorydd Chris Dolphin ar 011190
Cyng Ray Hughes1080
Cyng Dennis Hutchinson16140
Cyng Joe Johnson17170
Cyng Paul Johnson18180
Cyng Rita Johnson660
Cyng Christine Jones21216
Cyng Richard Jones18160
Cyng Tudor Jones1080
Cyng Colin Legg660
Cyng Brian Lloyd1080
Cyng Richard Lloyd11111
Cyng Mike Lowe12110
Cyng Dave Mackie19190
Cyng Hilary McGuill15141
Cyng Billy Mullin18168
Cyng Ted Palmer11100
Cyng Mike Peers14140
Cyng Michelle Perfect14140
Cyng Vicky Perfect14140
Cyng Neville Phillips13130
Cyng Ian Roberts161414
Cllr Tim Roberts870
Cllr Kevin Rush17160
Cyng Tony Sharps10100
Cyng Aaron Shotton551
Cyng Paul Shotton19172
Cyng Ralph Small11110
Cyng Ian Smith11110
Cyng Carolyn Thomas131312
Cyng Owen Thomas17170
Cyng Martin White1080
Cyng Andy Williams13120
Cyng David Williams1590
Cyng David Wisinger19180
Cyng Arnold Woolley20190