Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
The number of meetings that the councillor was expected to attend in their capacity as member of that committee.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Cynghorydd Disgwyliedig Yn bresennol Yn bresennol
Cyng Mike Allport10100
Cyng Bernie Attridge940
Cyng Janet Axworthy990
Cyng Glyn Banks885
Cyng Haydn Bateman10106
Cyng Marion Bateman774
Cyng Sean Bibby15140
Cyng Chris Bithell14145
Cyng Sian Braun540
Cyng Helen Brown860
Cyng Derek Butler11102
Cyng Clive Carver990
Cyng Geoff Collett14140
Cyng Bob Connah1080
Cyng David Cox810
Cyng Paul Cunningham11110
Cyng Jean S Davies980
Cyng Rob Davies662
Cyng Ron Davies10100
Cyng Adele Davies-Cooke990
Cyng Chris Dolphin11110
Cyng Rosetta Dolphin990
Cyng Ian Dunbar11110
Cyng Andy Dunbobbin1190
Cyng Mared Eastwood12120
Cyng Carol Ellis870
Cyng David Evans11110
Cyng Veronica Gay11112
Cyng George Hardcastle1090
Cyng David Healey980
Cyng Gladys Healey13130
Cyng Patrick Heesom21197
Cyng Cindy Hinds12120
Cllr Andy Hughes000
Cyng Dave Hughes995
Cyng Kevin Hughes. Yn anffodus bu farw’r Cynghorydd Hughes ar 8 Ionawr 2021. Hoffem gydymdeimlo â’r teulu oll. Ar gyfer unrhyw fater yn ymwneud â’r ward, cysylltwch â’r Cynghorydd Chris Dolphin ar 01310
Cyng Ray Hughes840
Cyng Dennis Hutchinson13120
Cyng Joe Johnson14140
Cyng Paul Johnson12120
Cyng Rita Johnson440
Cyng Christine Jones12124
Cyng Richard Jones11110
Cyng Tudor Jones760
Cyng Colin Legg440
Cyng Brian Lloyd870
Cyng Richard Lloyd761
Cyng Mike Lowe760
Cyng Dave Mackie11110
Cyng Hilary McGuill881
Cyng Billy Mullin11119
Cyng Ted Palmer870
Cyng Mike Peers980
Cyng Michelle Perfect990
Cyng Vicky Perfect11110
Cyng Neville Phillips990
Cyng Ian Roberts9910
Cllr Tim Roberts650
Cllr Kevin Rush12110
Cyng Tony Sharps650
Cyng Aaron Shotton441
Cyng Paul Shotton13132
Cyng Ralph Small770
Cyng Ian Smith880
Cyng Carolyn Thomas888
Cyng Owen Thomas12120
Cyng Martin White750
Cyng Andy Williams880
Cyng David Williams1050
Cyng David Wisinger11110
Cyng Arnold Woolley15140