Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
The number of meetings that the councillor was expected to attend in their capacity as member of that committee.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Cynghorydd Disgwyliedig Yn bresennol Yn bresennol
Cyng Mike Allport11110
Cyng Bernie Attridge860
Cyng Janet Axworthy660
Cyng Glyn Banks773
Cyng Haydn Bateman660
Cyng Marion Bateman880
Cyng Sean Bibby880
Cyng Chris Bithell13131
Cyng Sian Braun530
Cyng Helen Brown531
Cyng Derek Butler1180
Cyng Clive Carver550
Cyng Geoff Collett860
Cyng Bob Connah440
Cyng David Cox820
Cyng Paul Cunningham760
Cyng Jean S Davies880
Cyng Rob Davies550
Cyng Ron Davies760
Cyng Adele Davies-Cooke1090
Cyng Chris Dolphin770
Cyng Rosetta Dolphin550
Cyng Ian Dunbar991
Cyng Andy Dunbobbin990
Cyng Mared Eastwood770
Cyng Carol Ellis770
Cyng David Evans980
Cyng Veronica Gay990
Cyng George Hardcastle530
Cyng David Healey540
Cyng Gladys Healey870
Cyng Patrick Heesom14144
Cyng Cindy Hinds880
Cyng Dave Hughes11112
Cyng Kevin Hughes880
Cyng Ray Hughes650
Cyng Dennis Hutchinson750
Cyng Joe Johnson770
Cyng Paul Johnson880
Cyng Rita Johnson330
Cyng Christine Jones12122
Cyng Richard Jones980
Cyng Tudor Jones430
Cyng Colin Legg320
Cyng Brian Lloyd540
Cyng Richard Lloyd770
Cyng Mike Lowe660
Cyng Dave Mackie881
Cyng Hilary McGuill771
Cyng Billy Mullin12123
Cyng Ted Palmer660
Cyng Mike Peers880
Cyng Michelle Perfect660
Cyng Vicky Perfect660
Cyng Neville Phillips880
Cyng Ian Roberts874
Cllr Tim Roberts430
Cllr Kevin Rush770
Cyng Tony Sharps550
Cyng Aaron Shotton110
Cyng Paul Shotton870
Cyng Ralph Small440
Cyng Ian Smith660
Cyng Carolyn Thomas772
Cyng Owen Thomas990
Cyng Martin White550
Cyng Andy Williams530
Cyng David Williams770
Cyng David Wisinger12120
Cyng Arnold Woolley880