Eich Cynghorwyr by Political Grouping

Caiff Cynghorwyr lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu ar eu rhan sut y dylai’r cyngor ymgymryd â’i wahanol ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy’n byw yn y ward y cawsant eu hethol i’w gwasanaethu.

Maent yn cael cyswllt rheolaidd â’r gymuned drwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn a chymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn gyfle i unrhyw un o drigolion y ward fynd i siarad wyneb yn wyneb â’u Cynghorydd ac fe’u cynhelir yn rheolaidd. Cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol am fanylion ynghylch eu cymorthfeydd. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich Cynghorydd lleol, cliciwch ar ‘Dod o hyd i’ch Cynghorydd’ isod, teipiwch eich cod post a chliciwch ‘ewch’ a byddwch yn gweld holl fanylion cyswllt eich Aelod lleol. Fel arall dewiswch y ward yr ydych yn byw ynddi a bydd manylion yr Aelod hefyd i’w gweld yno. Cofiwch fodd bynnag fod chwilio yn ôl cod post yn fwy cywir oherwydd ffiniau cyfagos ayyb.

Nid yw Cynghorwyr yn cael cyflog am eu gwaith ond yn hytrach yn derbyn lwfans . Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen yn datgan cysylltiad a bydd y manylion hyn yn cael eu cyhoeddi’n flynyddol.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd cliciwch ar y dolenni isod:

Cynghorydd by Political Grouping
Llun Cynghorydd Plaid Wleidyddol Ward
llun o Cyng Glyn Banks

Cyng Glyn Banks

Aelod Cabinet Strydlun

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01745 561641

Gwaith: glyn.banks@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Ffynnongroyw / Ffynnongroyw
llun o Cyng Sean Bibby

Cyng Sean Bibby

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 816791

Gwaith: sean.bibby@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Shotton West / Gorllewin Shotton
llun o Cyng Chris Bithell

Cyng Chris Bithell

Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Hafan: 01352 754578

Gwaith: christopher.bithell@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug
llun o Cyng Derek Butler

Cyng Derek Butler

Aelod Cabinet Datblygu Economaidd

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 536760

Gwaith: derek.butler@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Broughton South / De Brchdyn
llun o Cyng Geoff Collett

Cyng Geoff Collett

Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 756582

Gwaith: geoff.collett@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Mold South / De'r Wyddgrug
llun o Cyng David Cox

Cyng David Cox

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: 01352 702151/2152

Gwaith: david.cox@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Flint Coleshill / Cwnsyllt y Fflint
llun o Cyng Paul Cunningham

Cyng Paul Cunningham

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 731773

Gwaith: paul.cunningham@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Flint Trelawny / Trelawny y Fflint
llun o Cyng Ron Davies

Cyng Ron Davies

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 811828

Ffôn symudol: 07786570591

Gwaith: Ron.Davies@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Shotton Higher / Shotton Uchaf
llun o Cyng Ian Dunbar

Cyng Ian Dunbar

Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07790192924

Gwaith: ian.dunbar@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Connah's Quay South / De Cei Connah
llun o Cyng Andy Dunbobbin

Cyng Andy Dunbobbin

c/o Civic and Member Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: andrew.dunbobbin@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Connah's Quay Golftyn / Golftyn Cei Connah
llun o Cyng David Evans

Cyng David Evans

Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 509827

Gwaith: david.evans@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Shotton East / Dwyrain Shotton
llun o Cyng David Healey

Cyng David Healey

Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01978 761523

Gwaith: david.healey@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Caergwrle / Caergwrle
llun o Cyng Gladys Healey

Cyng Gladys Healey

Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01978 761523

Gwaith: gladys.healey@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Hope / Yr Hob
llun o Cyng Cindy Hinds

Cyng Cindy Hinds

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01978 761354

Gwaith: cindy.hinds@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Penyffordd / Pen-y-ffordd
llun o Cyng Dave Hughes

Cyng Dave Hughes

Aelod Cabinet dros Dai

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01978 762726

Gwaith: dave.hughes@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Llanfynydd / Llanfynydd
llun o Cyng Ray Hughes

Cyng Ray Hughes

Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

c/o Civic & Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 771372

Gwaith: raymond.hughes@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Leeswood / Coed-llai
llun o Cllr Alasdair Ibbotson

Cllr Alasdair Ibbotson

c/o Members' Services, County Hall, Mold, CH7 6NA

Gwaith: 07907 879764

Gwaith: alasdair.ibbotson@flintshire.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru
(Labour / Llafur)
Penyffordd / Pen-y-ffordd
llun o Cyng Joe Johnson

Cyng Joe Johnson

Cadeirydd y Cyngor; Is-gadeirydd Pwyllgor Adfer

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 0780 7651761

Gwaith: joe.johnson@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Holywell East / Dwyrain Treffynnon
llun o Cyng Paul Johnson

Cyng Paul Johnson

Aelod Cabinet dros Gyllid, Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 07974 109188

Gwaith: paul.johnson@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Holywell West / Gorllewin Treffynnon
llun o Cyng Christine Jones

Cyng Christine Jones

Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Partneriaeth) ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07510829041

Gwaith: christine.m.jones@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Sealand / Sealand
llun o Cyng Richard Lloyd

Cyng Richard Lloyd

Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 682480

Gwaith: richard.lloyd@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Saltney Mold Junction / Saltney Cyffordd yr Wyddgrug
llun o Cyng Mike Lowe

Cyng Mike Lowe

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07807817363

Gwaith: mike.lowe@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Broughton South / De Brchdyn
llun o Cyng Billy Mullin

Cyng Billy Mullin

Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Llywodraethu) ac Aelod Cabinet Rheoli Corfforaethol ac Asedau

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 531413

Ffôn symudol: 07952290249

Gwaith: billy.mullin@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn
llun o Cyng Ted Palmer

Cyng Ted Palmer

Cadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 714984

Gwaith: ted.palmer@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Holywell Central / Canol Treffynnon
llun o Cyng Michelle Perfect

Cyng Michelle Perfect

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 763735

Gwaith: michelle.perfect@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Flint Coleshill / Cwnsyllt y Fflint
llun o Cyng Vicky Perfect

Cyng Vicky Perfect

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 733078

Ffôn symudol: 07891 730254

Gwaith: vicky.perfect@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Flint Trelawny / Trelawny y Fflint
llun o Cyng Ian Roberts

Cyng Ian Roberts

Arweinydd y Grŵp Llafur; Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Addysg

Gwaith: 01352 702105

Hafan: 01352 761584

Gwaith: ian.b.roberts@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Flint Castle / Castell y Fflint
llun o Cllr Kevin Rush

Cllr Kevin Rush

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07592 738458

Gwaith: kevin.rush@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Bagillt West / Gorllewin Bagillt
llun o Cyng Aaron Shotton

Cyng Aaron Shotton

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07764423824

Gwaith: aaron.shotton@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Connah's Quay Central / Canol Cei Connah
llun o Cyng Paul Shotton

Cyng Paul Shotton

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 810467

Gwaith: paul.shotton@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Connah's Quay Golftyn / Golftyn Cei Connah
llun o Cyng Ian Smith

Cyng Ian Smith

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 830832

Gwaith: ian.smith@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Connah's Quay South / De Cei Connah
llun o Cyng Carolyn Thomas

Cyng Carolyn Thomas

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 770946

Gwaith: carolyn.thomas@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Treuddyn / Treuddyn
llun o Cyng Martin White

Cyng Martin White

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 07429094376

Gwaith: martin.white@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Connah's Quay Wepre / Gwepra Cei Connah
llun o Cyng Andy Williams

Cyng Andy Williams

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07766297608

Gwaith: andy.williams@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre
llun o Cyng David Wisinger

Cyng David Wisinger

Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07799825696

Gwaith: david.wisinger@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Queensferry / Queensferry
llun o Cyng Mike Allport

Cyng Mike Allport

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 660796

Gwaith: mike.allport@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Higher Kinnerton / Kinnerton Uchaf
llun o Cyng Sian Braun

Cyng Sian Braun

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01745 855622

Gwaith: sian.braun@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Gronant / Gronant
llun o Cyng Helen Brown

Cyng Helen Brown

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07497767981

Gwaith: helen.brown@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Aston / Aston
llun o Cyng Bob Connah

Cyng Bob Connah

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 537842

Gwaith: bob.connah@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Mancot / Mancot
llun o Cyng Rob Davies

Cyng Rob Davies

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 07486 649416

Gwaith: robert.davies@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Bagillt East / Dwyrain Bagillt
llun o Cyng Rosetta Dolphin

Cyng Rosetta Dolphin

Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd a’r Economi

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 713415

Ffôn symudol: 07412274922

Gwaith: rosetta.dolphin@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Greenfield / Maes Glas
llun o Cyng Carol Ellis

Cyng Carol Ellis

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 544906

Gwaith: carol.ellis@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Buckley Mountain / Mynydd Bwcle
llun o Cyng Veronica Gay

Cyng Veronica Gay

Dirprwy Arweinydd y Grŵp Cynghrair Annibynnol

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Hafan: 01352 702151

Ffôn symudol: 07790751690

Gwaith: veronica.gay@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Saltney Stonebridge / Saltney Stonebridge
llun o Cyng George Hardcastle

Cyng George Hardcastle

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 814572

Gwaith: george.hardcastle@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Aston / Aston
llun o Cyng Dennis Hutchinson

Cyng Dennis Hutchinson

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 543907

Ffôn symudol: 07966 405212

Gwaith: dennis.hutchinson@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin
llun o Cyng Richard Jones

Cyng Richard Jones

Cadeirydd Pwyllgor Adfer

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 546982

Gwaith: richard.jones@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre
llun o Cyng Colin Legg

Cyng Colin Legg

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Halkyn / Helygain
llun o Cyng Dave Mackie

Cyng Dave Mackie

Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 538241

Gwaith: david.mackie@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Ewloe / Ewlo
llun o Cyng Mike Peers

Cyng Mike Peers

Arweinydd y Grŵp Cynghrair Annibynnol

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 546115

Gwaith: mike.peers@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin
llun o Cyng Ralph Small

Cyng Ralph Small

Is-gadeirydd Pwyllgor Trwyddedu

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol y gwaith: 07734 786578

Gwaith: ralph.small@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Mancot / Mancot
llun o Cyng Arnold Woolley

Cyng Arnold Woolley

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 549421

Gwaith: arnold.woolley@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre
llun o Cyng Janet Axworthy

Cyng Janet Axworthy

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Hafan: 01244 533100

Gwaith: janet.axworthy@flintshire.gov.uk

Conservative / Geidwadol
(Conservative / Geidwadol)
Ewloe / Ewlo
llun o Cyng Clive Carver

Cyng Clive Carver

Arweinydd y Grŵp Ceidwadol; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Hafan: 01244 458102

Gwaith: clive.carver@flintshire.gov.uk

Conservative / Geidwadol
(Conservative / Geidwadol)
Hawarden / Penarlag
llun o Cyng Jean S Davies

Cyng Jean S Davies

Is-gadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad A Gwasanaethau Democrataidd

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Hafan: 07814115557

Gwaith: jean.davies@flintshire.gov.uk

Conservative / Geidwadol
(Conservative / Geidwadol)
Brynford / Brynffordd
llun o Cyng Adele Davies-Cooke

Cyng Adele Davies-Cooke

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 759034

Gwaith: adele.davies-cooke@flintshire.gov.uk

Conservative / Geidwadol
(Conservative / Geidwadol)
Gwernaffield / Y Waun
llun o Cllr Tim Roberts

Cllr Tim Roberts

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01745 570288

Ffôn symudol: 07967482450

Gwaith: tim.roberts@flintshire.gov.uk

Welsh Conservatives / Cdidwadol Cymru
(Conservative / Geidwadol)
Trelawnyd & Gwaenysgor / Trelawnyd a Gwaenysgor
llun o Cyng Owen Thomas

Cyng Owen Thomas

Dirprwy Arweinydd y Grwp Ceidwadol

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 740056

Gwaith: owen.thomas@flintshire.gov.uk

Conservative / Geidwadol
(Conservative / Geidwadol)
Cilcain / Cilcain
llun o Cyng Chris Dolphin

Cyng Chris Dolphin

Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 713415

Gwaith: chris.dolphin@flintshire.gov.uk

Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol
(Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol)
Whitford / Chwitffordd
llun o Cyng Mared Eastwood

Cyng Mared Eastwood

Is-gadeirydd Y Cyngor

c/o Civic & Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07860866710

Gwaith: mared.eastwood@flintshire.gov.uk

Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol
(Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol)
New Brighton / New Brighton
llun o Cllr Andy Hughes

Cllr Andy Hughes

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: andy.hughes@flintshire.gov.uk

Independent / Annibynnol
(Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol)
Gwernymynydd / Gwernymynydd
llun o Cyng Tudor Jones

Cyng Tudor Jones

Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07751001045

Gwaith: tudor.jones@flintshire.gov.uk

Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol
(Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol)
Caerwys / Caerwys
llun o Cyng Hilary McGuill

Cyng Hilary McGuill

Dirprwy Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 757350

Gwaith: hilary.mcguill@flintshire.gov.uk

Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol
(Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol)
Argoed / Argoed
llun o Cyng Neville Phillips

Cyng Neville Phillips

Cadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad A Gwasanaethau Democrataidd

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 543188

Ffôn symudol: 07792375851

Gwaith: neville.phillips@flintshire.gov.uk

Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol
(Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol)
Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre
llun o Cyng Haydn Bateman

Cyng Haydn Bateman

Is-gadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 754510

Gwaith: haydn.bateman@flintshire.gov.uk

Independent / Annibynnol
(Independent / Annibynnol)
Mold Broncoed / Broncoed yr Wyddgrug
llun o Cyng Marion Bateman

Cyng Marion Bateman

Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 754510

Gwaith: marion.bateman@flintshire.gov.uk

Independent / Annibynnol
(Independent / Annibynnol)
Northop / Llaneurgain
llun o Cyng Tony Sharps

Cyng Tony Sharps

Arweinydd y Grŵp Annibynnol; Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 830109

Independent / Annibynnol
(Independent / Annibynnol)
Northop Hall / Northop Hall
llun o Cyng Patrick Heesom

Cyng Patrick Heesom

Arweinydd y Grŵp Annibynwyr Newydd; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 07428613946

Gwaith: patrick.heesom@flintshire.gov.uk

New Independents / Annibynnol Newydd
(New Independents / Annibynnwyr Newydd)
Mostyn / Mostyn
llun o Cyng Rita Johnson

Cyng Rita Johnson

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Hafan: 01352 734729

Gwaith: rita.johnson@flintshire.gov.uk

New Independents / Annibynnol Newydd
(New Independents / Annibynnwyr Newydd)
Flint Oakenholt / Oakenholt y Fflint
llun o Cyng Brian Lloyd

Cyng Brian Lloyd

Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol Newydd

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07734579898

Gwaith: brian.lloyd@flintshire.gov.uk

New Independents / Annibynnol Newydd
(New Independents / Annibynnwyr Newydd)
Mold West / Gorllewin yr Wyddgrug
llun o Cyng Bernie Attridge

Cyng Bernie Attridge

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 812440

Gwaith: bernie.attridge@flintshire.gov.uk

Non Aligned / Amymochrol
(Non Aligned / Amymochrol)
Connah's Quay Central / Canol Cei Connah