Eich Cynghorwyr

Caiff Cynghorwyr lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu ar eu rhan sut y dylai’r cyngor ymgymryd â’i wahanol ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy’n byw yn y ward y cawsant eu hethol i’w gwasanaethu.

Maent yn cael cyswllt rheolaidd â’r gymuned drwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn a chymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn gyfle i unrhyw un o drigolion y ward fynd i siarad wyneb yn wyneb â’u Cynghorydd ac fe’u cynhelir yn rheolaidd. Cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol am fanylion ynghylch eu cymorthfeydd. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich Cynghorydd lleol, cliciwch ar ‘Dod o hyd i’ch Cynghorydd’ isod, teipiwch eich cod post a chliciwch ‘ewch’ a byddwch yn gweld holl fanylion cyswllt eich Aelod lleol. Fel arall dewiswch y ward yr ydych yn byw ynddi a bydd manylion yr Aelod hefyd i’w gweld yno. Cofiwch fodd bynnag fod chwilio yn ôl cod post yn fwy cywir oherwydd ffiniau cyfagos ayyb.

Nid yw Cynghorwyr yn cael cyflog am eu gwaith ond yn hytrach yn derbyn lwfans . Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen yn datgan cysylltiad a bydd y manylion hyn yn cael eu cyhoeddi’n flynyddol.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd cliciwch ar y dolenni isod:

Cynghorydd
Llun Cynghorydd Plaid Wleidyddol Ward
llun o Cyng Mike Allport

Cyng Mike Allport

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 660796

Gwaith: mike.allport@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Kinnerton Uchaf
llun o Cyng Bernie Attridge

Cyng Bernie Attridge

Mae'r Cynghorydd Attridge wedi'i wahardd am bedwar mis hyd at 26 Awst 2024. Am help a chymorth, cysylltwch â Chynghorydd arall neu'r Gwasanaethau Aelodau ar 01352 702151 neu 'Gwasanaethau.aelodau@siryfflint.gov.uk'

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Amymochrol
(Amymochrol)
Canol Cei Connah
llun o Cyng Glyn Banks

Cyng Glyn Banks

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01745 561641

Gwaith: glyn.banks@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Llanasa a Threlawnyd
llun o Cyng Pam Banks

Cyng Pam Banks

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: pam.banks@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Mostyn
llun o Cyng Marion Bateman

Cyng Marion Bateman

Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned & Tai

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 754510

Gwaith: marion.bateman@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Llaneurgain
llun o Cyng Sean Bibby

Cyng Sean Bibby

Aelod Cabinet Tai

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 816791

Gwaith: sean.bibby@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Gorllewin Shotton
llun o Cyng Chris Bithell

Cyng Chris Bithell

Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Hafan: 01352 754578

Gwaith: christopher.bithell@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Dwyrain yr Wyddgrug
llun o Cyng Gillian Brockley

Cyng Gillian Brockley

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: gillian.brockley@flintshire.gov.uk

Llais y Bobl Sir y Fflint
(Llais y Bobl Sir y Fflint)
Penarlag: Aston
llun o Cyng Helen Brown

Cyng Helen Brown

Arweinydd y Grŵp Annibynnol

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07497767981

Gwaith: helen.brown@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Penarlag: Aston
llun o Cyng Mel Buckley

Cyng Mel Buckley

Is-gadeirydd y Cyngor

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: mel.buckley@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Y Fflint: Oakenholt
llun o Cyng Teresa Carberry

Cyng Teresa Carberry

Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07852354137

Gwaith: teresa.carberry@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Yr Wyddgrug: Broncoed
llun o Cyng Tina Claydon

Cyng Tina Claydon

Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Tai

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07709953649

Gwaith: tina.claydon@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Gorllewin yr Wyddgrug
llun o Cyng David Coggins Cogan

Cyng David Coggins Cogan

Dirprwy Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Hafan: 01352 741530

Gwaith: david.coggins.cogan@flintshire.gov.uk

Democratiaid Rhyddfrydol
(Democratiaid Rhyddfrydol)
Y Waun a Gwernymynydd
llun o Cyng Geoff Collett

Cyng Geoff Collett

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 756582

Gwaith: geoff.collett@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
De yr Wyddgrug
llun o Cyng Steve Copple

Cyng Steve Copple

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07847568052

Gwaith: steve.copple@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Caerwys
llun o Cyng Bill Crease

Cyng Bill Crease

Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol; Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07482 033164

Gwaith: bill.crease@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
De Cei Connah
llun o Cyng Paul Cunningham

Cyng Paul Cunningham

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 731773

Gwaith: paul.cunningham@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Y Fflint: Cynswllt a Threlawny
llun o Cyng Rob Davies

Cyng Rob Davies

Cadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07486 649416

Gwaith: robert.davies@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Bagillt
llun o Cyng Ron Davies

Cyng Ron Davies

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07786570591

Gwaith: Ron.Davies@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf
llun o Cyng Adele Davies-Cooke

Cyng Adele Davies-Cooke

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 759034

Gwaith: adele.davies-cooke@flintshire.gov.uk

Geidwadol
(Geidwadol)
Y Waun a Gwernymynydd
llun o Cyng Chris Dolphin

Cyng Chris Dolphin

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 713415

Gwaith: chris.dolphin@flintshire.gov.uk

Eryr
(Eryr)
Chwitffordd
llun o Cyng Rosetta Dolphin

Cyng Rosetta Dolphin

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07412274922

Gwaith: rosetta.dolphin@flintshire.gov.uk

Eryr
(Eryr)
Maes-glas
llun o Cyng Mared Eastwood

Cyng Mared Eastwood

Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg a Diwylliant

c/o Civic & Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07860866710

Gwaith: mared.eastwood@flintshire.gov.uk

Eryr
(Eryr)
Argoed a New Brighton
llun o Cyng Carol Ellis

Cyng Carol Ellis

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 544906

Gwaith: carol.ellis@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Bwcle: Mynydd
llun o Cyng David Evans

Cyng David Evans

Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd a’r Economi

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 509827

Gwaith: david.evans@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf
llun o Cyng Chrissy Gee

Cyng Chrissy Gee

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: chrissy.gee@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
De Brychdyn
llun o Cyng David Healey

Cyng David Healey

Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01978 761523

Gwaith: david.healey@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Caergwrle
llun o Cyng Gladys Healey

Cyng Gladys Healey

Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01978 761523

Gwaith: gladys.healey@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Yr Hob
llun o Cyng Ian Hodge

Cyng Ian Hodge

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Hafan: 01352 714805

Gwaith: ian.hodge@flintshire.gov.uk

Amymochrol
(Amymochrol)
Dwyrain Treffynnon
llun o Cyng Andy Hughes

Cyng Andy Hughes

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: andy.hughes@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Cei Connah: Golftyn
llun o Cyng Dave Hughes

Cyng Dave Hughes

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a Chludiant

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01978 762726

Gwaith: dave.hughes@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Llanfynydd
llun o Cyng Ray Hughes

Cyng Ray Hughes

Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

c/o Civic & Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 771372

Ffôn symudol: 07794208550

Gwaith: raymond.hughes@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Coed-llai
llun o Cyng Dennis Hutchinson

Cyng Dennis Hutchinson

Cadeirydd y Cyngor

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 543907

Ffôn symudol: 07966 405212

Gwaith: dennis.hutchinson@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Bwcle: Pentrobin
llun o Cyng Alasdair Ibbotson

Cyng Alasdair Ibbotson

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd

c/o Members' Services, County Hall, Mold, CH7 6NA

Gwaith: 07907 879764

Gwaith: alasdair.ibbotson@flintshire.gov.uk

Llais y Bobl Sir y Fflint
(Llais y Bobl Sir y Fflint)
Penyffordd
llun o Cyng Paul Johnson

Cyng Paul Johnson

Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07974 109188

Gwaith: paul.johnson@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Gorllewin Treffynnon
llun o Cyng Christine Jones

Cyng Christine Jones

Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07510829041

Gwaith: christine.m.jones@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Queensferry a Sealand
llun o Cyng Richard Jones

Cyng Richard Jones

Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol / Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 546982

Gwaith: richard.jones@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Bwcle: Dwyrain Bistre
llun o Cyng Simon Jones

Cyng Simon Jones

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07780 035388

Gwaith: simon.jones@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Brynffordd a Helygain
llun o Cyng Fran Lister

Cyng Fran Lister

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Gwaith: fran.lister@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Brynffordd a Helygain
llun o Cyng Richard Lloyd

Cyng Richard Lloyd

Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07759729196

Gwaith: richard.lloyd@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Saltney Ferry
llun o Cyng Dave Mackie

Cyng Dave Mackie

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 538241

Gwaith: david.mackie@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Penarlag: Ewloe
llun o Cyng Gina Maddison

Cyng Gina Maddison

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07826333592

Gwaith: gina.maddison@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Llanasa a Threlawnyd
llun o Cyng Roz Mansell

Cyng Roz Mansell

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07885 941450

Gwaith: roz.mansell@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Cei Connah: Gwepra
llun o Cyng Allan Marshall

Cyng Allan Marshall

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Hafan: 01352 386340

Gwaith: allan.marshall@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Treuddyn
llun o Cyng Hilary McGuill

Cyng Hilary McGuill

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07742638836

Gwaith: hilary.mcguill@flintshire.gov.uk

Democratiaid Rhyddfrydol
(Democratiaid Rhyddfrydol)
Argoed a New Brighton
llun o Cyng Ryan McKeown

Cyng Ryan McKeown

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: ryan.mckeown@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
De Brychdyn
llun o Cyng Billy Mullin

Cyng Billy Mullin

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 531413

Ffôn symudol: 07952290249

Gwaith: billy.mullin@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Gogledd Ddwyrain Brychdyn
llun o Cyng Debbie Owen

Cyng Debbie Owen

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: debbie.owen@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Canol Cei Connah
llun o Cyng Ted Palmer

Cyng Ted Palmer

Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 714984

Gwaith: ted.palmer@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Canol Treffynnon
llun o Cyng Andrew Parkhurst

Cyng Andrew Parkhurst

Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07307 892310

Gwaith: andrew.parkhurst@flintshire.gov.uk

Democratiaid Rhyddfrydol
(Democratiaid Rhyddfrydol)
Cilcain
llun o Cyng Mike Peers

Cyng Mike Peers

Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 546115

Gwaith: mike.peers@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Bwcle: Pentrobin
llun o Cyng Michelle Perfect

Cyng Michelle Perfect

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 763735

Gwaith: michelle.perfect@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Y Fflint: Cynswllt a Threlawny
llun o Cyng Vicky Perfect

Cyng Vicky Perfect

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07891 730254

Gwaith: vicky.perfect@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Y Fflint: Cynswllt a Threlawny
llun o Cyng Carolyn Preece

Cyng Carolyn Preece

Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Hafan: 01244 457555

Gwaith: carolyn.preece@flintshire.gov.uk

Llais y Bobl Sir y Fflint
(Llais y Bobl Sir y Fflint)
Bwcle: Gorllewin Bistre
llun o Cyng David Richardson

Cyng David Richardson

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07515494993

Gwaith: David.F.Richardson@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Cei Connah: Golftyn
llun o Cyng Ian Roberts

Cyng Ian Roberts

Arweinydd y Cyngor / Arweinydd y Grŵp Llafur

Gwaith: 01352 702105

Hafan: 01352 761584

Gwaith: ian.b.roberts@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Y Fflint: Y Castell
llun o Cyng Dan Rose

Cyng Dan Rose

Cadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Hafan: 01244 457555

Gwaith: dan.rose@flintshire.gov.uk

Llais y Bobl Sir y Fflint
(Llais y Bobl Sir y Fflint)
Bwcle: Gorllewin Bistre
llun o Cyng Kevin Rush

Cyng Kevin Rush

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07592 738458

Gwaith: kevin.rush@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Bagillt
llun o Cyng Dale Selvester

Cyng Dale Selvester

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07708802857

Gwaith: dale.selvester@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Queensferry a Sealand
llun o Cyng Jason Shallcross

Cyng Jason Shallcross

Is-gadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07394969966

Gwaith: jason.shallcross@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Saltney Ferry
llun o Cyng Sam Swash

Cyng Sam Swash

Arweinydd Grŵp Llais y Bobl Sir y Fflint / Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: sam.swash@flintshire.gov.uk

Llais y Bobl Sir y Fflint
(Llais y Bobl Sir y Fflint)
Penarlag: Mancot
llun o Cyng Linda Thew

Cyng Linda Thew

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: linda.thew2@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Llaneurgain
llun o Cyng Linda Thomas

Cyng Linda Thomas

Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07736350612

Gwaith: linda.thomas@flintshire.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Penarlag: Ewloe
llun o Cyng Ant Turton

Cyng Ant Turton

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: ant.turton@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Penarlag: Mancot
llun o Cyng Roy Wakelam

Cyng Roy Wakelam

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07359 122080

Gwaith: roy.wakelam@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Penyffordd
llun o Cyng Arnold Woolley

Cyng Arnold Woolley

Arweinydd Grŵp yr Eryr

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 549421

Gwaith: arnold.woolley@flintshire.gov.uk

Eryr
(Eryr)
Bwcle: Dwyrain Bistre
llun o Cyng Antony Wren

Cyng Antony Wren

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07867 643642

Gwaith: antony.wren@flintshire.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
De Cei Connah