Eich Cynghorwyr

Caiff Cynghorwyr lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu ar eu rhan sut y dylai’r cyngor ymgymryd â’i wahanol ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy’n byw yn y ward y cawsant eu hethol i’w gwasanaethu.

Maent yn cael cyswllt rheolaidd â’r gymuned drwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn a chymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn gyfle i unrhyw un o drigolion y ward fynd i siarad wyneb yn wyneb â’u Cynghorydd ac fe’u cynhelir yn rheolaidd. Cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol am fanylion ynghylch eu cymorthfeydd. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich Cynghorydd lleol, cliciwch ar ‘Dod o hyd i’ch Cynghorydd’ isod, teipiwch eich cod post a chliciwch ‘ewch’ a byddwch yn gweld holl fanylion cyswllt eich Aelod lleol. Fel arall dewiswch y ward yr ydych yn byw ynddi a bydd manylion yr Aelod hefyd i’w gweld yno. Cofiwch fodd bynnag fod chwilio yn ôl cod post yn fwy cywir oherwydd ffiniau cyfagos ayyb.

Nid yw Cynghorwyr yn cael cyflog am eu gwaith ond yn hytrach yn derbyn lwfans . Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen yn datgan cysylltiad a bydd y manylion hyn yn cael eu cyhoeddi’n flynyddol.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd cliciwch ar y dolenni isod:

Cynghorydd
Llun Cynghorydd Plaid Wleidyddol Ward
llun o Cyng Mike Allport

Cyng Mike Allport

Vice-Chair of Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 660796

Gwaith: mike.allport@flintshire.gov.uk

  Higher Kinnerton / Kinnerton Uchaf
llun o Cyng Bernie Attridge

Cyng Bernie Attridge

Leader of the Independent Group / Arweinydd y Grŵp Annibynnol

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 812440

Gwaith: bernie.attridge@flintshire.gov.uk

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah
llun o Cyng Glyn Banks

Cyng Glyn Banks

Aelod Cabinet Strydlun / Cabinet Member for Streetscene

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01745 561641

Gwaith: glyn.banks@flintshire.gov.uk

  Llanasa and Trelawnyd / Llanasa a Threlawnyd
llun o Cllr Pam Banks

Cllr Pam Banks

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: pam.banks@flintshire.gov.uk

  Mostyn / Mostyn
llun o Cyng Marion Bateman

Cyng Marion Bateman

Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol / Deputy Leader of the Independents Group

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 754510

Gwaith: marion.bateman@flintshire.gov.uk

  Northop / Llaneurgain
llun o Cyng Sean Bibby

Cyng Sean Bibby

Cabinet Member for Housing and Regeneration / Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 816791

Gwaith: sean.bibby@flintshire.gov.uk

  Shotton West / Gorllewin Shotton
llun o Cyng Chris Bithell

Cyng Chris Bithell

Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd / Cabinet Member for Planning and Public Protection

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Hafan: 01352 754578

Gwaith: christopher.bithell@flintshire.gov.uk

  Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug
llun o Cllr Gillian Brockley

Cllr Gillian Brockley

Vice-Chair of Constitution & Democratic Services Committee / Is-gadeirydd Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: gillian.brockley@flintshire.gov.uk

  Hawarden: Aston / Penarlag: Aston
llun o Cyng Helen Brown

Cyng Helen Brown

Chair of Community & Housing Overview and Scrutiny Committee / Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned & Tai

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07497767981

Gwaith: helen.brown@flintshire.gov.uk

  Hawarden: Aston / Penarlag: Aston
llun o Cllr Mel Buckley

Cllr Mel Buckley

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: mel.buckley@flintshire.gov.uk

  Flint: Oakenholt / Y Fflint: Oakenholt
llun o Cllr Teresa Carberry

Cllr Teresa Carberry

Chair of Education, Youth & Culture Overview and Scrutiny Committee / Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07852354137

Gwaith: teresa.carberry@flintshire.gov.uk

  Mold: Broncoed / Yr Wyddgrug: Broncoed
llun o Cllr Tina Claydon

Cllr Tina Claydon

Vice-Chair of Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07709953649

Gwaith: tina.claydon@flintshire.gov.uk

  Mold West / Gorllewin yr Wyddgrug
llun o Cllr David Coggins Cogan

Cllr David Coggins Cogan

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Hafan: 01352 741530

Gwaith: david.coggins.cogan@flintshire.gov.uk

  Gwernaffield and Gwernymynydd / Y Waun a Gwernymynydd
llun o Cyng Geoff Collett

Cyng Geoff Collett

Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol / Vice-Chair of Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 756582

Gwaith: geoff.collett@flintshire.gov.uk

  Mold South / De'r Wyddgrug
llun o Cllr Steve Copple

Cllr Steve Copple

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07847568052

Gwaith: steve.copple@flintshire.gov.uk

  Caerwys / Caerwys
llun o Cllr Bill Crease

Cllr Bill Crease

Vice-Chair of Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07482 033164

Gwaith: bill.crease@flintshire.gov.uk

  Connah's Quay South / De Cei Connah
llun o Cyng Paul Cunningham

Cyng Paul Cunningham

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 731773

Gwaith: paul.cunningham@flintshire.gov.uk

  Flint: Coleshill and Trelawny / Y Fflint: Cynswllt a Threlawny
llun o Cyng Jean S Davies

Cyng Jean S Davies

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Hafan: 07814115557

Gwaith: jean.davies@flintshire.gov.uk

  Brynford and Halkyn / Brynffordd a Helgain
llun o Cyng Rob Davies

Cyng Rob Davies

Chair of Constitution and Democratic Services Committee / Cadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd, Vice-Chair of Licensing Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trwyddedu

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07486 649416

Gwaith: robert.davies@flintshire.gov.uk

  Bagillt / Bagillt
llun o Cyng Ron Davies

Cyng Ron Davies

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07786570591

Gwaith: Ron.Davies@flintshire.gov.uk

  Shotton East and Shotton Higher / Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf
llun o Cyng Adele Davies-Cooke

Cyng Adele Davies-Cooke

Leader of the Conservative Group / Arweinydd y Grŵp Ceidwadol

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 759034

Gwaith: adele.davies-cooke@flintshire.gov.uk

  Gwernaffield and Gwernymynydd / Y Waun a Gwernymynydd
llun o Cyng Chris Dolphin

Cyng Chris Dolphin

Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio / Leader of the Liberal Democrat Group; Chair of Governance & Audit Committee

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 713415

Gwaith: chris.dolphin@flintshire.gov.uk

  Whitford / Chwitffordd
llun o Cyng Rosetta Dolphin

Cyng Rosetta Dolphin

Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd a’r Economi / Chair of Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07412274922

Gwaith: rosetta.dolphin@flintshire.gov.uk

  Greenfield / Maes Glas
llun o Cyng Mared Eastwood

Cyng Mared Eastwood

Is-gadeirydd Y Cyngor / Vice-Chair of the Council

c/o Civic & Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07860866710

Gwaith: mared.eastwood@flintshire.gov.uk

  Argoed and New Brighton / Argoed a New Brighton
llun o Cyng Carol Ellis

Cyng Carol Ellis

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 544906

Gwaith: carol.ellis@flintshire.gov.uk

  Buckley: Mountain / Bwcle: Mynydd
llun o Cyng David Evans

Cyng David Evans

Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd / Vice-Chair of Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 509827

Gwaith: david.evans@flintshire.gov.uk

  Shotton East and Shotton Higher / Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf
llun o Cllr Chrissy Gee

Cllr Chrissy Gee

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: chrissy.gee@flintshire.gov.uk

  Broughton South / De Brchdyn
llun o Cyng David Healey

Cyng David Healey

Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant / Chair of Education, Youth & Culture Overview & Scrutiny Committee

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01978 761523

Gwaith: david.healey@flintshire.gov.uk

  Caergwrle / Caergwrle
llun o Cyng Gladys Healey

Cyng Gladys Healey

Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd / Vice-Chair of Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01978 761523

Gwaith: gladys.healey@flintshire.gov.uk

  Hope / Yr Hob
llun o Cllr Ian Hodge

Cllr Ian Hodge

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Hafan: 01352 714805

Gwaith: ian.hodge@flintshire.gov.uk

  Holywell East / Dwyrain Treffynnon
llun o Cllr Andy Hughes

Cllr Andy Hughes

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: andy.hughes@flintshire.gov.uk

  Connah's Quay: Golftyn / Cei Connah: Golftyn
llun o Cyng Dave Hughes

Cyng Dave Hughes

Aelod Cabinet dros Dai / Cabinet Member for Housing

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01978 762726

Gwaith: dave.hughes@flintshire.gov.uk

  Llanfynydd / Llanfynydd
llun o Cyng Ray Hughes

Cyng Ray Hughes

Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter / Vice-Chair of Community, Housing & Assets Overview & Scrutiny Committee

c/o Civic & Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 771372

Ffôn symudol: 07794208550

Gwaith: raymond.hughes@flintshire.gov.uk

  Leeswood / Coed-llai
llun o Cyng Dennis Hutchinson

Cyng Dennis Hutchinson

Vice Chair of the Council / Is-gadeirydd y Cyngor

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 543907

Ffôn symudol: 07966 405212

Gwaith: dennis.hutchinson@flintshire.gov.uk

  Buckley: Pentrobin / Bwcle: Pentrobin
llun o Cllr Alasdair Ibbotson

Cllr Alasdair Ibbotson

Chair of Climate Change Committee / Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd

c/o Members' Services, County Hall, Mold, CH7 6NA

Gwaith: 07907 879764

Gwaith: alasdair.ibbotson@flintshire.gov.uk

  Penyffordd / Pen-y-ffordd
llun o Cyng Paul Johnson

Cyng Paul Johnson

Aelod Cabinet dros Gyllid, Gwerth Cymdeithasol a Chaffael / Cabinet Member for Finance & Social Value

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07974 109188

Gwaith: paul.johnson@flintshire.gov.uk

  Holywell West / Gorllewin Treffynnon
llun o Cyng Christine Jones

Cyng Christine Jones

Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Partneriaeth) ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol / Deputy Leader of the Council (Partnerships) & Cabinet Member for Social Services

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07510829041

Gwaith: christine.m.jones@flintshire.gov.uk

  Queensferry and Sealand / Queensferry a Sealand
llun o Cyng Richard Jones

Cyng Richard Jones

Cadeirydd Pwyllgor Adfer / Chair of Recovery Committee

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 546982

Gwaith: richard.jones@flintshire.gov.uk

  Buckley: Bistre East / Bwcle: Dwyrain Bistre
llun o Cllr Simon Jones

Cllr Simon Jones

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07780 035388

Gwaith: simon.jones@flintshire.gov.uk

  Brynford and Halkyn / Brynffordd a Helgain
llun o Cyng Richard Lloyd

Cyng Richard Lloyd

Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio / Vice Chair of Planning Committee

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07759729196

Gwaith: richard.lloyd@flintshire.gov.uk

  Saltney Ferry / Saltney Ferry
llun o Cyng Dave Mackie

Cyng Dave Mackie

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 538241

Gwaith: david.mackie@flintshire.gov.uk

  Hawarden: Ewloe / Penarlag: Ewloe
llun o Cllr Gina Maddison

Cllr Gina Maddison

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07826333592

Gwaith: gina.maddison@flintshire.gov.uk

  Llanasa and Trelawnyd / Llanasa a Threlawnyd
llun o Cllr Roz Mansell

Cllr Roz Mansell

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07885 941450

Gwaith: roz.mansell@flintshire.gov.uk

  Connah's Quay: Wepre / Cei Connah: Gwepra
llun o Cllr Allan Marshall

Cllr Allan Marshall

Vice-Chair of Climate Change Committee / Is-Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Hafan: 01352 386340

Gwaith: allan.marshall@flintshire.gov.uk

  Treuddyn / Treuddyn
llun o Cyng Hilary McGuill

Cyng Hilary McGuill

Dirprwy Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd / Deputy Leader of the Liberal Democrat Group; Chair of Social and Health Care Overview & Scrutiny Committee

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07742638836

Gwaith: hilary.mcguill@flintshire.gov.uk

  Argoed and New Brighton / Argoed a New Brighton
llun o Cllr Ryan McKeown

Cllr Ryan McKeown

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: ryan.mckeown@flintshire.gov.uk

  Broughton South / De Brchdyn
llun o Cyng Billy Mullin

Cyng Billy Mullin

Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Llywodraethu) ac Aelod Cabinet Rheoli Corfforaethol ac Asedau / Deputy Leader of the Council (Governance) & Cabinet Member for Corporate Management & Assets

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 531413

Ffôn symudol: 07952290249

Gwaith: billy.mullin@flintshire.gov.uk

  Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn
llun o Cllr Debbie Owen

Cllr Debbie Owen

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: debbie.owen@flintshire.gov.uk

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah
llun o Cyng Ted Palmer

Cyng Ted Palmer

Cadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd / Chair of Clwyd Pension Fund Committee

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 714984

Gwaith: ted.palmer@flintshire.gov.uk

  Holywell Central / Canol Treffynnon
llun o Cllr Andrew Parkhurst

Cllr Andrew Parkhurst

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07307 892310

Gwaith: andrew.parkhurst@flintshire.gov.uk

  Cilcain / Cilcain
llun o Cyng Mike Peers

Cyng Mike Peers

Arweinydd y Grŵp Cynghrair Annibynnol / Leader of the Independent Alliance Group

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 546115

Gwaith: mike.peers@flintshire.gov.uk

  Buckley: Pentrobin / Bwcle: Pentrobin
llun o Cyng Michelle Perfect

Cyng Michelle Perfect

Is-gadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad A Gwasanaethau Democrataidd

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 763735

Gwaith: michelle.perfect@flintshire.gov.uk

  Flint: Coleshill and Trelawny / Y Fflint: Cynswllt a Threlawny
llun o Cyng Vicky Perfect

Cyng Vicky Perfect

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07891 730254

Gwaith: vicky.perfect@flintshire.gov.uk

  Flint: Coleshill and Trelawny / Y Fflint: Cynswllt a Threlawny
llun o Cllr Carolyn Preece

Cllr Carolyn Preece

Vice-Chair of Education, Youth & Culture Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Hafan: 01244 457555

Gwaith: carolyn.preece@flintshire.gov.uk

  Buckley: Bistre West / Bwcle: Gorllewin Bistre
llun o Cllr David Richardson

Cllr David Richardson

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07515494993

Gwaith: David.F.Richardson@flintshire.gov.uk

  Connah's Quay: Golftyn / Cei Connah: Golftyn
llun o Cyng Ian Roberts

Cyng Ian Roberts

Arweinydd y Grŵp Llafur; Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Addysg / Leader of the Council and Cabinet Member for Education; Leader of the Labour Group

Gwaith: 01352 702105

Hafan: 01352 761584

Gwaith: ian.b.roberts@flintshire.gov.uk

  Flint: Castle / Y Fflint: Y Castell
llun o Cllr Dan Rose

Cllr Dan Rose

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Hafan: 01244 457555

Gwaith: dan.rose@flintshire.gov.uk

  Buckley: Bistre West / Bwcle: Gorllewin Bistre
llun o Cllr Kevin Rush

Cllr Kevin Rush

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07592 738458

Gwaith: kevin.rush@flintshire.gov.uk

  Bagillt / Bagillt
llun o Cllr Dale Selvester

Cllr Dale Selvester

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07708802857

Gwaith: dale.selvester@flintshire.gov.uk

  Queensferry and Sealand / Queensferry a Sealand
llun o Cllr Jason Shallcross

Cllr Jason Shallcross

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07394969966

Gwaith: jason.shallcross@flintshire.gov.uk

  Saltney Ferry / Saltney Ferry
llun o Cllr Sam Swash

Cllr Sam Swash

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: sam.swash@flintshire.gov.uk

  Hawarden: Mancot / Penarlag: Mancot
llun o Cllr Linda Thew

Cllr Linda Thew

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: linda.thew2@flintshire.gov.uk

  Northop / Llaneurgain
llun o Cllr Linda Thomas

Cllr Linda Thomas

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07736350612

Gwaith: linda.thomas@flintshire.gov.uk

  Hawarden: Ewloe / Penarlag: Ewloe
llun o Cllr Ant Turton

Cllr Ant Turton

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: ant.turton@flintshire.gov.uk

  Hawarden: Mancot / Penarlag: Mancot
llun o Cllr Roy Wakelam

Cllr Roy Wakelam

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07359 122080

Gwaith: roy.wakelam@flintshire.gov.uk

  Penyffordd / Pen-y-ffordd
llun o Cyng Arnold Woolley

Cyng Arnold Woolley

Leader of the Eagle Group / Arweinydd Grŵp yr Eryr

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 549421

Gwaith: arnold.woolley@flintshire.gov.uk

  Buckley: Bistre East / Bwcle: Dwyrain Bistre
llun o Cllr Antony Wren

Cllr Antony Wren

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07867 643642

Gwaith: antony.wren@flintshire.gov.uk

  Connah's Quay South / De Cei Connah