Eich Cynghorwyr yn ôl Ward

Caiff Cynghorwyr lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu ar eu rhan sut y dylai’r cyngor ymgymryd â’i wahanol ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy’n byw yn y ward y cawsant eu hethol i’w gwasanaethu.

Maent yn cael cyswllt rheolaidd â’r gymuned drwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn a chymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn gyfle i unrhyw un o drigolion y ward fynd i siarad wyneb yn wyneb â’u Cynghorydd ac fe’u cynhelir yn rheolaidd. Cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol am fanylion ynghylch eu cymorthfeydd. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich Cynghorydd lleol, cliciwch ar ‘Dod o hyd i’ch Cynghorydd’ isod, teipiwch eich cod post a chliciwch ‘ewch’ a byddwch yn gweld holl fanylion cyswllt eich Aelod lleol. Fel arall dewiswch y ward yr ydych yn byw ynddi a bydd manylion yr Aelod hefyd i’w gweld yno. Cofiwch fodd bynnag fod chwilio yn ôl cod post yn fwy cywir oherwydd ffiniau cyfagos ayyb.

Nid yw Cynghorwyr yn cael cyflog am eu gwaith ond yn hytrach yn derbyn lwfans . Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen yn datgan cysylltiad a bydd y manylion hyn yn cael eu cyhoeddi’n flynyddol.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd cliciwch ar y dolenni isod:

 Argoed a New Brighton

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mared Eastwood
  Cyng Mared Eastwood

  Argoed a New Brighton

  Aelod Cabinet dros Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Hilary McGuill
  Cyng Hilary McGuill

  Argoed a New Brighton

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd

 Bagillt

 Brynffordd a Helygain

 Bwcle: Dwyrain Bistre

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Richard Jones
  Cyng Richard Jones

  Bwcle: Dwyrain Bistre

  Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Arnold Woolley
  Cyng Arnold Woolley

  Bwcle: Dwyrain Bistre

  Arweinydd Grŵp yr Eryr / Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd

 Bwcle: Gorllewin Bistre

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Carolyn Preece
  Cyng Carolyn Preece

  Bwcle: Gorllewin Bistre

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant / Is-gadeirydd Pwyllgor Trwyddedu

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dan Rose
  Cyng Dan Rose

  Bwcle: Gorllewin Bistre

 Bwcle: Mynydd

 Bwcle: Pentrobin

 Caergwrle

 Caerwys

 Canol Cei Connah

 Canol Treffynnon

 Cei Connah: Golftyn

 Cei Connah: Gwepra

 Chwitffordd

 Cilcain

 Coed-llai

 De Brychdyn

 De Cei Connah

 De yr Wyddgrug

 Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf

 Dwyrain Treffynnon

 Dwyrain yr Wyddgrug

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chris Bithell
  Cyng Chris Bithell

  Dwyrain yr Wyddgrug

  Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

 Gogledd Ddwyrain Brychdyn

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Billy Mullin
  Cyng Billy Mullin

  Gogledd Ddwyrain Brychdyn

  Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

 Gorllewin Shotton

 Gorllewin Treffynnon

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Paul Johnson
  Cyng Paul Johnson

  Gorllewin Treffynnon

  Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

 Gorllewin yr Wyddgrug

 Kinnerton Uchaf

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Allport
  Cyng Mike Allport

  Kinnerton Uchaf

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

 Llanasa a Threlawnyd

 Llaneurgain

 Llanfynydd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dave Hughes
  Cyng Dave Hughes

  Llanfynydd

  Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r strategaeth cludiant rhanbarthol

 Maes-glas

 Mostyn

 Penarlag: Aston

 Penarlag: Ewloe

 Penarlag: Mancot

 Penyffordd

 Queensferry a Sealand

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Christine Jones
  Cyng Christine Jones

  Queensferry a Sealand

  Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dale Selvester
  Cyng Dale Selvester

  Queensferry a Sealand

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Tai

 Saltney Ferry

 Treuddyn

 Y Fflint: Cynswllt a Threlawny

 Y Fflint: Oakenholt

 Y Fflint: Y Castell

 Y Waun a Gwernymynydd

 Yr Hob

 Yr Wyddgrug: Broncoed

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Teresa Carberry
  Cyng Teresa Carberry

  Yr Wyddgrug: Broncoed

  Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant