Eich Cynghorwyr yn ôl Ward

Caiff Cynghorwyr lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu ar eu rhan sut y dylai’r cyngor ymgymryd â’i wahanol ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy’n byw yn y ward y cawsant eu hethol i’w gwasanaethu.

Maent yn cael cyswllt rheolaidd â’r gymuned drwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn a chymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn gyfle i unrhyw un o drigolion y ward fynd i siarad wyneb yn wyneb â’u Cynghorydd ac fe’u cynhelir yn rheolaidd. Cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol am fanylion ynghylch eu cymorthfeydd. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich Cynghorydd lleol, cliciwch ar ‘Dod o hyd i’ch Cynghorydd’ isod, teipiwch eich cod post a chliciwch ‘ewch’ a byddwch yn gweld holl fanylion cyswllt eich Aelod lleol. Fel arall dewiswch y ward yr ydych yn byw ynddi a bydd manylion yr Aelod hefyd i’w gweld yno. Cofiwch fodd bynnag fod chwilio yn ôl cod post yn fwy cywir oherwydd ffiniau cyfagos ayyb.

Nid yw Cynghorwyr yn cael cyflog am eu gwaith ond yn hytrach yn derbyn lwfans . Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen yn datgan cysylltiad a bydd y manylion hyn yn cael eu cyhoeddi’n flynyddol.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd cliciwch ar y dolenni isod:

 Argoed a New Brighton

 Bagillt

 Brynffordd a Helygain

 Bwcle: Dwyrain Bistre

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Richard Jones
  Cyng Richard Jones

  Bwcle: Dwyrain Bistre

  Annibynnol

  Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol / Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Arnold Woolley
  Cyng Arnold Woolley

  Bwcle: Dwyrain Bistre

  Eryr

  Arweinydd Grŵp yr Eryr

 Bwcle: Gorllewin Bistre

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Carolyn Preece
  Cyng Carolyn Preece

  Bwcle: Gorllewin Bistre

  Llais y Bobl Sir y Fflint

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dan Rose
  Cyng Dan Rose

  Bwcle: Gorllewin Bistre

  Llais y Bobl Sir y Fflint

  Cadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

 Bwcle: Mynydd

 Bwcle: Pentrobin

 Caergwrle

 Caerwys

 Canol Cei Connah

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Bernie Attridge
  Cyng Bernie Attridge

  Canol Cei Connah

  Amymochrol

  Mae'r Cynghorydd Attridge wedi'i wahardd am bedwar mis hyd at 26 Awst 2024. Am help a chymorth, cysylltwch â Chynghorydd arall neu'r Gwasanaethau Aelodau ar 01352 702151 neu 'Gwasanaethau.aelodau@siryfflint.gov.uk'

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Debbie Owen
  Cyng Debbie Owen

  Canol Cei Connah

  Annibynnol

 Canol Treffynnon

 Cei Connah: Golftyn

 Cei Connah: Gwepra

 Chwitffordd

 Cilcain

 Coed-llai

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ray Hughes
  Cyng Ray Hughes

  Coed-llai

  Llafur

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

 De Brychdyn

 De Cei Connah

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Bill Crease
  Cyng Bill Crease

  De Cei Connah

  Annibynnol

  Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol; Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Antony Wren
  Cyng Antony Wren

  De Cei Connah

  Annibynnol

 De yr Wyddgrug

 Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ron Davies
  Cyng Ron Davies

  Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf

  Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Evans
  Cyng David Evans

  Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf

  Llafur

  Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd a’r Economi

 Dwyrain Treffynnon

 Dwyrain yr Wyddgrug

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chris Bithell
  Cyng Chris Bithell

  Dwyrain yr Wyddgrug

  Llafur

  Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

 Gogledd Ddwyrain Brychdyn

 Gorllewin Shotton

 Gorllewin Treffynnon

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Paul Johnson
  Cyng Paul Johnson

  Gorllewin Treffynnon

  Llafur

  Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

 Gorllewin yr Wyddgrug

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Tina Claydon
  Cyng Tina Claydon

  Gorllewin yr Wyddgrug

  Llafur

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Tai

 Kinnerton Uchaf

 Llanasa a Threlawnyd

 Llaneurgain

 Llanfynydd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dave Hughes
  Cyng Dave Hughes

  Llanfynydd

  Llafur

  Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a Chludiant

 Maes-glas

 Mostyn

 Penarlag: Aston

 Penarlag: Ewloe

 Penarlag: Mancot

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Sam Swash
  Cyng Sam Swash

  Penarlag: Mancot

  Llais y Bobl Sir y Fflint

  Arweinydd Grŵp Llais y Bobl Sir y Fflint / Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ant Turton
  Cyng Ant Turton

  Penarlag: Mancot

  Annibynnol

 Penyffordd

 Queensferry a Sealand

 Saltney Ferry

 Treuddyn

 Y Fflint: Cynswllt a Threlawny

 Y Fflint: Oakenholt

 Y Fflint: Y Castell

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Roberts
  Cyng Ian Roberts

  Y Fflint: Y Castell

  Llafur

  Arweinydd y Cyngor / Arweinydd y Grŵp Llafur

 Y Waun a Gwernymynydd

 Yr Hob

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Gladys Healey
  Cyng Gladys Healey

  Yr Hob

  Llafur

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd

 Yr Wyddgrug: Broncoed

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Teresa Carberry
  Cyng Teresa Carberry

  Yr Wyddgrug: Broncoed

  Llafur

  Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant