Eich Cynghorwyr by Ward

Caiff Cynghorwyr lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu ar eu rhan sut y dylai’r cyngor ymgymryd â’i wahanol ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy’n byw yn y ward y cawsant eu hethol i’w gwasanaethu.

Maent yn cael cyswllt rheolaidd â’r gymuned drwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn a chymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn gyfle i unrhyw un o drigolion y ward fynd i siarad wyneb yn wyneb â’u Cynghorydd ac fe’u cynhelir yn rheolaidd. Cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol am fanylion ynghylch eu cymorthfeydd. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich Cynghorydd lleol, cliciwch ar ‘Dod o hyd i’ch Cynghorydd’ isod, teipiwch eich cod post a chliciwch ‘ewch’ a byddwch yn gweld holl fanylion cyswllt eich Aelod lleol. Fel arall dewiswch y ward yr ydych yn byw ynddi a bydd manylion yr Aelod hefyd i’w gweld yno. Cofiwch fodd bynnag fod chwilio yn ôl cod post yn fwy cywir oherwydd ffiniau cyfagos ayyb.

Nid yw Cynghorwyr yn cael cyflog am eu gwaith ond yn hytrach yn derbyn lwfans . Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen yn datgan cysylltiad a bydd y manylion hyn yn cael eu cyhoeddi’n flynyddol.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd cliciwch ar y dolenni isod:

 Argoed / Argoed

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Hilary McGuill
  Cyng Hilary McGuill

  Argoed / Argoed

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Dirprwy Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd / Deputy Leader of the Liberal Democrat Group; Chair of Social and Health Care Overview & Scrutiny Committee

 Aston / Aston

 Bagillt East / Dwyrain Bagillt

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Rob Davies
  Cyng Rob Davies

  Bagillt East / Dwyrain Bagillt

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 Bagillt West / Gorllewin Bagillt

 Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Billy Mullin
  Cyng Billy Mullin

  Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn

  Labour / Llafur

  Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Llywodraethu) ac Aelod Cabinet Rheoli Corfforaethol ac Asedau / Deputy Leader of the Council (Governance) & Cabinet Member for Corporate Management & Assets

 Broughton South / De Brchdyn

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Derek Butler
  Cyng Derek Butler

  Broughton South / De Brchdyn

  Labour / Llafur

  Aelod Cabinet Datblygu Economaidd / Cabinet Member for Economic Development

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Lowe
  Cyng Mike Lowe

  Broughton South / De Brchdyn

  Labour / Llafur

 Brynford / Brynffordd

 Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Richard Jones
  Cyng Richard Jones

  Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Cadeirydd Pwyllgor Adfer / Chair of Recovery Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Arnold Woolley
  Cyng Arnold Woolley

  Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Neville Phillips
  Cyng Neville Phillips

  Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Cadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad A Gwasanaethau Democrataidd / Chair of Constitution & Democratic Services Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Andy Williams
  Cyng Andy Williams

  Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre

  Labour / Llafur

 Buckley Mountain / Mynydd Bwcle

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Carol Ellis
  Cyng Carol Ellis

  Buckley Mountain / Mynydd Bwcle

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dennis Hutchinson
  Cyng Dennis Hutchinson

  Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Peers
  Cyng Mike Peers

  Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Arweinydd y Grŵp Cynghrair Annibynnol / Leader of the Independent Alliance Group

 Caergwrle / Caergwrle

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Healey
  Cyng David Healey

  Caergwrle / Caergwrle

  Labour / Llafur

  Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant / Chair of Education, Youth & Culture Overview & Scrutiny Committee

 Caerwys / Caerwys

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Tudor Jones
  Cyng Tudor Jones

  Caerwys / Caerwys

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant / Vice-Chair of Education, Youth & Culture Overview & Scrutiny Committee

 Cilcain / Cilcain

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Owen Thomas
  Cyng Owen Thomas

  Cilcain / Cilcain

  Conservative / Geidwadol

  Dirprwy Arweinydd y Grwp Ceidwadol / Deputy Leader of the Conservative Group

 Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

 Connah's Quay Golftyn / Golftyn Cei Connah

 Connah's Quay South / De Cei Connah

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Dunbar
  Cyng Ian Dunbar

  Connah's Quay South / De Cei Connah

  Labour / Llafur

  Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau / Chair of Community, Housing & Assets Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Smith
  Cyng Ian Smith

  Connah's Quay South / De Cei Connah

  Labour / Llafur

 Connah's Quay Wepre / Gwepra Cei Connah

 Ewloe / Ewlo

 Ffynnongroyw / Ffynnongroyw

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Glyn Banks
  Cyng Glyn Banks

  Ffynnongroyw / Ffynnongroyw

  Labour / Llafur

  Aelod Cabinet Strydlun / Cabinet Member for Streetscene

 Flint Castle / Castell y Fflint

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Roberts
  Cyng Ian Roberts

  Flint Castle / Castell y Fflint

  Labour / Llafur

  Arweinydd y Grŵp Llafur; Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Addysg / Leader of the Council and Cabinet Member for Education; Leader of the Labour Group

 Flint Coleshill / Cwnsyllt y Fflint

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Cox
  Cyng David Cox

  Flint Coleshill / Cwnsyllt y Fflint

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Michelle Perfect
  Cyng Michelle Perfect

  Flint Coleshill / Cwnsyllt y Fflint

  Labour / Llafur

  Is-gadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad A Gwasanaethau Democrataidd

 Flint Oakenholt / Oakenholt y Fflint

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Rita Johnson
  Cyng Rita Johnson

  Flint Oakenholt / Oakenholt y Fflint

  New Independents / Annibynnol Newydd

 Flint Trelawny / Trelawny y Fflint

 Greenfield / Maes Glas

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Rosetta Dolphin
  Cyng Rosetta Dolphin

  Greenfield / Maes Glas

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd a’r Economi / Chair of Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee

 Gronant / Gronant

 Gwernaffield / Y Waun

 Gwernymynydd / Gwernymynydd

 Halkyn / Helygain

 Hawarden / Penarlag

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Clive Carver
  Cyng Clive Carver

  Hawarden / Penarlag

  Conservative / Geidwadol

  Arweinydd y Grŵp Ceidwadol; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol / Leader of the Conservative Group; Chair of Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee

 Higher Kinnerton / Kinnerton Uchaf

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Allport
  Cyng Mike Allport

  Higher Kinnerton / Kinnerton Uchaf

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 Holywell Central / Canol Treffynnon

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ted Palmer
  Cyng Ted Palmer

  Holywell Central / Canol Treffynnon

  Labour / Llafur

  Cadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd / Chair of Clwyd Pension Fund Committee

 Holywell East / Dwyrain Treffynnon

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Joe Johnson
  Cyng Joe Johnson

  Holywell East / Dwyrain Treffynnon

  Labour / Llafur

  Cadeirydd y Cyngor; Is-gadeirydd Pwyllgor Adfer / Chair of the Council; Vice-Chair of Recovery Committee

 Holywell West / Gorllewin Treffynnon

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Paul Johnson
  Cyng Paul Johnson

  Holywell West / Gorllewin Treffynnon

  Labour / Llafur

  Aelod Cabinet dros Gyllid, Gwerth Cymdeithasol a Chaffael / Cabinet Member for Finance & Social Value

 Hope / Yr Hob

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Gladys Healey
  Cyng Gladys Healey

  Hope / Yr Hob

  Labour / Llafur

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd / Vice-Chair of Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee

 Leeswood / Coed-llai

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ray Hughes
  Cyng Ray Hughes

  Leeswood / Coed-llai

  Labour / Llafur

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter / Vice-Chair of Community, Housing & Assets Overview & Scrutiny Committee

 Llanfynydd / Llanfynydd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dave Hughes
  Cyng Dave Hughes

  Llanfynydd / Llanfynydd

  Labour / Llafur

  Aelod Cabinet dros Dai / Cabinet Member for Housing

 Mancot / Mancot

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Bob Connah
  Cyng Bob Connah

  Mancot / Mancot

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ralph Small
  Cyng Ralph Small

  Mancot / Mancot

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trwyddedu / Vice-Chair of Licensing Committee

 Mold Broncoed / Broncoed yr Wyddgrug

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Haydn Bateman
  Cyng Haydn Bateman

  Mold Broncoed / Broncoed yr Wyddgrug

  Independent / Annibynnol

  Is-gadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd / Vice-Chair of Clwyd Pension Fund Committee

 Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chris Bithell
  Cyng Chris Bithell

  Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug

  Labour / Llafur

  Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd / Cabinet Member for Planning and Public Protection

 Mold South / De'r Wyddgrug

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Geoff Collett
  Cyng Geoff Collett

  Mold South / De'r Wyddgrug

  Labour / Llafur

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol / Vice-Chair of Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee

 Mold West / Gorllewin yr Wyddgrug

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Brian Lloyd
  Cyng Brian Lloyd

  Mold West / Gorllewin yr Wyddgrug

  New Independents / Annibynnol Newydd

  Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol Newydd / Deputy Leader of the New Independents Group

 Mostyn / Mostyn

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Patrick Heesom
  Cyng Patrick Heesom

  Mostyn / Mostyn

  New Independents / Annibynnol Newydd

  Arweinydd y Grŵp Annibynwyr Newydd / Leader of the New Independents Group

 New Brighton / New Brighton

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mared Eastwood
  Cyng Mared Eastwood

  New Brighton / New Brighton

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Is-gadeirydd Y Cyngor / Vice-Chair of the Council

 Northop / Llaneurgain

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Marion Bateman
  Cyng Marion Bateman

  Northop / Llaneurgain

  Independent / Annibynnol

  Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol / Deputy Leader of the Independents Group

 Northop Hall / Northop Hall

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Tony Sharps
  Cyng Tony Sharps

  Northop Hall / Northop Hall

  Independent / Annibynnol

  Arweinydd y Grŵp Annibynnol; Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu / Leader of the Independent Group; Chairman of Licensing Committee

 Penyffordd / Pen-y-ffordd

 Queensferry / Queensferry

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Wisinger
  Cyng David Wisinger

  Queensferry / Queensferry

  Labour / Llafur

  Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio / Chair of Planning Committee

 Saltney Mold Junction / Saltney Cyffordd yr Wyddgrug

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Richard Lloyd
  Cyng Richard Lloyd

  Saltney Mold Junction / Saltney Cyffordd yr Wyddgrug

  Labour / Llafur

  Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio / Vice Chair of Planning Committee

 Saltney Stonebridge / Saltney Stonebridge

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Veronica Gay
  Cyng Veronica Gay

  Saltney Stonebridge / Saltney Stonebridge

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Dirprwy Arweinydd y Grŵp Cynghrair Annibynnol / Deputy Leader of the Independent Alliance Group

 Sealand / Sealand

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Christine Jones
  Cyng Christine Jones

  Sealand / Sealand

  Labour / Llafur

  Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Partneriaeth) ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol / Deputy Leader of the Council (Partnerships) & Cabinet Member for Social Services

 Shotton East / Dwyrain Shotton

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Evans
  Cyng David Evans

  Shotton East / Dwyrain Shotton

  Labour / Llafur

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd / Vice-Chair of Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee

 Shotton Higher / Shotton Uchaf

 Shotton West / Gorllewin Shotton

 Trelawnyd & Gwaenysgor / Trelawnyd a Gwaenysgor

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Tim Roberts
  Cllr Tim Roberts

  Trelawnyd & Gwaenysgor / Trelawnyd a Gwaenysgor

  Welsh Conservatives / Cdidwadol Cymru

 Treuddyn / Treuddyn

 Whitford / Chwitffordd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chris Dolphin
  Cyng Chris Dolphin

  Whitford / Chwitffordd

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio / Leader of the Liberal Democrat Group; Chair of Governance & Audit Committee