Eich Cynghorwyr by Political Grouping

Caiff Cynghorwyr lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu ar eu rhan sut y dylai’r cyngor ymgymryd â’i wahanol ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy’n byw yn y ward y cawsant eu hethol i’w gwasanaethu.

Maent yn cael cyswllt rheolaidd â’r gymuned drwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn a chymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn gyfle i unrhyw un o drigolion y ward fynd i siarad wyneb yn wyneb â’u Cynghorydd ac fe’u cynhelir yn rheolaidd. Cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol am fanylion ynghylch eu cymorthfeydd. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich Cynghorydd lleol, cliciwch ar ‘Dod o hyd i’ch Cynghorydd’ isod, teipiwch eich cod post a chliciwch ‘ewch’ a byddwch yn gweld holl fanylion cyswllt eich Aelod lleol. Fel arall dewiswch y ward yr ydych yn byw ynddi a bydd manylion yr Aelod hefyd i’w gweld yno. Cofiwch fodd bynnag fod chwilio yn ôl cod post yn fwy cywir oherwydd ffiniau cyfagos ayyb.

Nid yw Cynghorwyr yn cael cyflog am eu gwaith ond yn hytrach yn derbyn lwfans . Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen yn datgan cysylltiad a bydd y manylion hyn yn cael eu cyhoeddi’n flynyddol.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd cliciwch ar y dolenni isod:

 Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Sean Bibby
  Cyng Sean Bibby

  Shotton West / Gorllewin Shotton

  Cabinet Member for Housing and Regeneration / Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chris Bithell
  Cyng Chris Bithell

  Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug

  Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd / Cabinet Member for Planning and Public Protection

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Gillian Brockley
  Cyng Gillian Brockley

  Hawarden: Aston / Penarlag: Aston

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mel Buckley
  Cyng Mel Buckley

  Flint: Oakenholt / Y Fflint: Oakenholt

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Teresa Carberry
  Cyng Teresa Carberry

  Mold: Broncoed / Yr Wyddgrug: Broncoed

  Chair of Education, Youth & Culture Overview and Scrutiny Committee / Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Tina Claydon
  Cyng Tina Claydon

  Mold West / Gorllewin yr Wyddgrug

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Geoff Collett
  Cyng Geoff Collett

  Mold South / De'r Wyddgrug

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol / Vice-Chair of Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Paul Cunningham
  Cyng Paul Cunningham

  Flint: Coleshill and Trelawny / Y Fflint: Cynswllt a Threlawny

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ron Davies
  Cyng Ron Davies

  Shotton East and Shotton Higher / Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Evans
  Cyng David Evans

  Shotton East and Shotton Higher / Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd / Vice-Chair of Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Healey
  Cyng David Healey

  Caergwrle / Caergwrle

  Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant / Chair of Education, Youth & Culture Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Gladys Healey
  Cyng Gladys Healey

  Hope / Yr Hob

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd / Vice-Chair of Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dave Hughes
  Cyng Dave Hughes

  Llanfynydd / Llanfynydd

  Aelod Cabinet dros Dai / Cabinet Member for Housing

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ray Hughes
  Cyng Ray Hughes

  Leeswood / Coed-llai

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter / Vice-Chair of Community, Housing & Assets Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Alasdair Ibbotson
  Cyng Alasdair Ibbotson

  Penyffordd / Pen-y-ffordd

  Chair of Climate Change Committee / Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Paul Johnson
  Cyng Paul Johnson

  Holywell West / Gorllewin Treffynnon

  Aelod Cabinet dros Gyllid, Gwerth Cymdeithasol a Chaffael / Cabinet Member for Finance & Social Value

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Christine Jones
  Cyng Christine Jones

  Queensferry and Sealand / Queensferry a Sealand

  Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Partneriaeth) ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol / Deputy Leader of the Council (Partnerships) & Cabinet Member for Social Services

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Simon Jones
  Cyng Simon Jones

  Brynford and Halkyn / Brynffordd a Helgain

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Richard Lloyd
  Cyng Richard Lloyd

  Saltney Ferry / Saltney Ferry

  Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio / Vice Chair of Planning Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Gina Maddison
  Cyng Gina Maddison

  Llanasa and Trelawnyd / Llanasa a Threlawnyd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ryan McKeown
  Cyng Ryan McKeown

  Broughton South / De Brchdyn

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Billy Mullin
  Cyng Billy Mullin

  Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn

  Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Llywodraethu) ac Aelod Cabinet Rheoli Corfforaethol ac Asedau / Deputy Leader of the Council (Governance) & Cabinet Member for Corporate Management & Assets

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ted Palmer
  Cyng Ted Palmer

  Holywell Central / Canol Treffynnon

  Cadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd / Chair of Clwyd Pension Fund Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Michelle Perfect
  Cyng Michelle Perfect

  Flint: Coleshill and Trelawny / Y Fflint: Cynswllt a Threlawny

  Is-gadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad A Gwasanaethau Democrataidd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Vicky Perfect
  Cyng Vicky Perfect

  Flint: Coleshill and Trelawny / Y Fflint: Cynswllt a Threlawny

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Carolyn Preece
  Cyng Carolyn Preece

  Buckley: Bistre West / Bwcle: Gorllewin Bistre

  Vice-Chair of Education, Youth & Culture Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant, , Vice-Chair of Licensing Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trwyddedu

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Roberts
  Cyng Ian Roberts

  Flint: Castle / Y Fflint: Y Castell

  Arweinydd y Grŵp Llafur; Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Addysg / Leader of the Council and Cabinet Member for Education; Leader of the Labour Group

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dan Rose
  Cyng Dan Rose

  Buckley: Bistre West / Bwcle: Gorllewin Bistre

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Kevin Rush
  Cyng Kevin Rush

  Bagillt / Bagillt

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Sam Swash
  Cyng Sam Swash

  Hawarden: Mancot / Penarlag: Mancot

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Linda Thomas
  Cyng Linda Thomas

  Hawarden: Ewloe / Penarlag: Ewloe

 Independent / Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Allport
  Cyng Mike Allport

  Higher Kinnerton / Kinnerton Uchaf

  Vice-Chair of Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Bernie Attridge
  Cyng Bernie Attridge

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

  Leader of the Independent Group / Arweinydd y Grŵp Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Glyn Banks
  Cyng Glyn Banks

  Llanasa and Trelawnyd / Llanasa a Threlawnyd

  Aelod Cabinet Strydlun / Cabinet Member for Streetscene

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Pam Banks
  Cyng Pam Banks

  Mostyn / Mostyn

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Marion Bateman
  Cyng Marion Bateman

  Northop / Llaneurgain

  Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol / Deputy Leader of the Independents Group

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Helen Brown
  Cyng Helen Brown

  Hawarden: Aston / Penarlag: Aston

  Chair of Community & Housing Overview and Scrutiny Committee / Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned & Tai

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Steve Copple
  Cyng Steve Copple

  Caerwys / Caerwys

  Vice-Chair of Constitution & Democratic Services Committee / Is-gadeirydd Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Bill Crease
  Cyng Bill Crease

  Connah's Quay South / De Cei Connah

  Vice-Chair of Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Rob Davies
  Cyng Rob Davies

  Bagillt / Bagillt

  Chair of Constitution and Democratic Services Committee / Cadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chrissy Gee
  Cyng Chrissy Gee

  Broughton South / De Brchdyn

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Hodge
  Cyng Ian Hodge

  Holywell East / Dwyrain Treffynnon

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Andy Hughes
  Cyng Andy Hughes

  Connah's Quay: Golftyn / Cei Connah: Golftyn

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dennis Hutchinson
  Cyng Dennis Hutchinson

  Buckley: Pentrobin / Bwcle: Pentrobin

  Vice Chair of the Council / Is-gadeirydd y Cyngor

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Richard Jones
  Cyng Richard Jones

  Buckley: Bistre East / Bwcle: Dwyrain Bistre

  Cadeirydd Pwyllgor Adfer / Chair of Recovery Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dave Mackie
  Cyng Dave Mackie

  Hawarden: Ewloe / Penarlag: Ewloe

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Roz Mansell
  Cyng Roz Mansell

  Connah's Quay: Wepre / Cei Connah: Gwepra

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Allan Marshall
  Cyng Allan Marshall

  Treuddyn / Treuddyn

  Vice-Chair of Climate Change Committee / Is-Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Debbie Owen
  Cyng Debbie Owen

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Peers
  Cyng Mike Peers

  Buckley: Pentrobin / Bwcle: Pentrobin

  Arweinydd y Grŵp Cynghrair Annibynnol / Leader of the Independent Alliance Group

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Richardson
  Cyng David Richardson

  Connah's Quay: Golftyn / Cei Connah: Golftyn

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dale Selvester
  Cyng Dale Selvester

  Queensferry and Sealand / Queensferry a Sealand

  Vice-Chair of Community & Housing Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Tai

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Jason Shallcross
  Cyng Jason Shallcross

  Saltney Ferry / Saltney Ferry

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Linda Thew
  Cyng Linda Thew

  Northop / Llaneurgain

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ant Turton
  Cyng Ant Turton

  Hawarden: Mancot / Penarlag: Mancot

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Roy Wakelam
  Cyng Roy Wakelam

  Penyffordd / Pen-y-ffordd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Antony Wren
  Cyng Antony Wren

  Connah's Quay South / De Cei Connah

 Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Coggins Cogan
  Cyng David Coggins Cogan

  Gwernaffield and Gwernymynydd / Y Waun a Gwernymynydd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mared Eastwood
  Cyng Mared Eastwood

  Argoed and New Brighton / Argoed a New Brighton

  Is-gadeirydd Y Cyngor / Vice-Chair of the Council

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Hilary McGuill
  Cyng Hilary McGuill

  Argoed and New Brighton / Argoed a New Brighton

  Dirprwy Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd / Deputy Leader of the Liberal Democrat Group; Chair of Social and Health Care Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Andrew Parkhurst
  Cyng Andrew Parkhurst

  Cilcain / Cilcain

  Leader of the Liberal Democrat Group / Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol

 Eagle / Eryr

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chris Dolphin
  Cyng Chris Dolphin

  Whitford / Chwitffordd

  Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio / Leader of the Liberal Democrat Group; Chair of Governance & Audit Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Rosetta Dolphin
  Cyng Rosetta Dolphin

  Greenfield / Maes Glas

  Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd a’r Economi / Chair of Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Arnold Woolley
  Cyng Arnold Woolley

  Buckley: Bistre East / Bwcle: Dwyrain Bistre

  Leader of the Eagle Group / Arweinydd Grŵp yr Eryr

 Conservative / Geidwadol

 Non Aligned / Amymochrol