Eich Cynghorwyr

Caiff Cynghorwyr lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu ar eu rhan sut y dylai’r cyngor ymgymryd â’i wahanol ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy’n byw yn y ward y cawsant eu hethol i’w gwasanaethu.

Maent yn cael cyswllt rheolaidd â’r gymuned drwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn a chymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn gyfle i unrhyw un o drigolion y ward fynd i siarad wyneb yn wyneb â’u Cynghorydd ac fe’u cynhelir yn rheolaidd. Cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol am fanylion ynghylch eu cymorthfeydd. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich Cynghorydd lleol, cliciwch ar ‘Dod o hyd i’ch Cynghorydd’ isod, teipiwch eich cod post a chliciwch ‘ewch’ a byddwch yn gweld holl fanylion cyswllt eich Aelod lleol. Fel arall dewiswch y ward yr ydych yn byw ynddi a bydd manylion yr Aelod hefyd i’w gweld yno. Cofiwch fodd bynnag fod chwilio yn ôl cod post yn fwy cywir oherwydd ffiniau cyfagos ayyb.

Nid yw Cynghorwyr yn cael cyflog am eu gwaith ond yn hytrach yn derbyn lwfans . Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen yn datgan cysylltiad a bydd y manylion hyn yn cael eu cyhoeddi’n flynyddol.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd cliciwch ar y dolenni isod:

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Allport
  Cyng Mike Allport

  Higher Kinnerton / Kinnerton Uchaf

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Bernie Attridge
  Cyng Bernie Attridge

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

  Non Aligned / Amymochrol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Janet Axworthy
  Cyng Janet Axworthy

  Ewloe / Ewlo

  Conservative / Geidwadol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Glyn Banks
  Cyng Glyn Banks

  Ffynnongroyw / Ffynnongroyw

  Labour / Llafur

  Aelod Cabinet Strydlun

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Haydn Bateman
  Cyng Haydn Bateman

  Mold Broncoed / Broncoed yr Wyddgrug

  Independent / Annibynnol

  Is-gadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Marion Bateman
  Cyng Marion Bateman

  Northop / Llaneurgain

  Independent / Annibynnol

  Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Sean Bibby
  Cyng Sean Bibby

  Shotton West / Gorllewin Shotton

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chris Bithell
  Cyng Chris Bithell

  Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug

  Labour / Llafur

  Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Sian Braun
  Cyng Sian Braun

  Gronant / Gronant

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Helen Brown
  Cyng Helen Brown

  Aston / Aston

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Derek Butler
  Cyng Derek Butler

  Broughton South / De Brchdyn

  Labour / Llafur

  Aelod Cabinet Datblygu Economaidd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Clive Carver
  Cyng Clive Carver

  Hawarden / Penarlag

  Conservative / Geidwadol

  Arweinydd y Grŵp Ceidwadol; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Geoff Collett
  Cyng Geoff Collett

  Mold South / De'r Wyddgrug

  Labour / Llafur

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Bob Connah
  Cyng Bob Connah

  Mancot / Mancot

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Cox
  Cyng David Cox

  Flint Coleshill / Cwnsyllt y Fflint

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Paul Cunningham
  Cyng Paul Cunningham

  Flint Trelawny / Trelawny y Fflint

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Jean S Davies
  Cyng Jean S Davies

  Brynford / Brynffordd

  Conservative / Geidwadol

  Is-gadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad A Gwasanaethau Democrataidd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Rob Davies
  Cyng Rob Davies

  Bagillt East / Dwyrain Bagillt

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ron Davies
  Cyng Ron Davies

  Shotton Higher / Shotton Uchaf

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Adele Davies-Cooke
  Cyng Adele Davies-Cooke

  Gwernaffield / Y Waun

  Conservative / Geidwadol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chris Dolphin
  Cyng Chris Dolphin

  Whitford / Chwitffordd

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Rosetta Dolphin
  Cyng Rosetta Dolphin

  Greenfield / Maes Glas

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd a’r Economi

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Dunbar
  Cyng Ian Dunbar

  Connah's Quay South / De Cei Connah

  Labour / Llafur

  Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Andy Dunbobbin
  Cyng Andy Dunbobbin

  Connah's Quay Golftyn / Golftyn Cei Connah

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mared Eastwood
  Cyng Mared Eastwood

  New Brighton / New Brighton

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Is-gadeirydd Y Cyngor

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Carol Ellis
  Cyng Carol Ellis

  Buckley Mountain / Mynydd Bwcle

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Evans
  Cyng David Evans

  Shotton East / Dwyrain Shotton

  Labour / Llafur

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Veronica Gay
  Cyng Veronica Gay

  Saltney Stonebridge / Saltney Stonebridge

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Dirprwy Arweinydd y Grŵp Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng George Hardcastle
  Cyng George Hardcastle

  Aston / Aston

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Healey
  Cyng David Healey

  Caergwrle / Caergwrle

  Labour / Llafur

  Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Gladys Healey
  Cyng Gladys Healey

  Hope / Yr Hob

  Labour / Llafur

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Patrick Heesom
  Cyng Patrick Heesom

  Mostyn / Mostyn

  New Independents / Annibynnol Newydd

  Arweinydd y Grŵp Annibynwyr Newydd; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Cindy Hinds
  Cyng Cindy Hinds

  Penyffordd / Pen-y-ffordd

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Andy Hughes
  Cllr Andy Hughes

  Gwernymynydd / Gwernymynydd

  Independent / Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dave Hughes
  Cyng Dave Hughes

  Llanfynydd / Llanfynydd

  Labour / Llafur

  Aelod Cabinet dros Dai

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ray Hughes
  Cyng Ray Hughes

  Leeswood / Coed-llai

  Labour / Llafur

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dennis Hutchinson
  Cyng Dennis Hutchinson

  Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Alasdair Ibbotson
  Cllr Alasdair Ibbotson

  Penyffordd / Pen-y-ffordd

  Welsh Labour / Llafur Cymru

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Joe Johnson
  Cyng Joe Johnson

  Holywell East / Dwyrain Treffynnon

  Labour / Llafur

  Cadeirydd y Cyngor; Is-gadeirydd Pwyllgor Adfer

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Paul Johnson
  Cyng Paul Johnson

  Holywell West / Gorllewin Treffynnon

  Labour / Llafur

  Aelod Cabinet dros Gyllid, Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Rita Johnson
  Cyng Rita Johnson

  Flint Oakenholt / Oakenholt y Fflint

  New Independents / Annibynnol Newydd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Christine Jones
  Cyng Christine Jones

  Sealand / Sealand

  Labour / Llafur

  Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Partneriaeth) ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Richard Jones
  Cyng Richard Jones

  Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Cadeirydd Pwyllgor Adfer

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Tudor Jones
  Cyng Tudor Jones

  Caerwys / Caerwys

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Colin Legg
  Cyng Colin Legg

  Halkyn / Helygain

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Brian Lloyd
  Cyng Brian Lloyd

  Mold West / Gorllewin yr Wyddgrug

  New Independents / Annibynnol Newydd

  Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol Newydd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Richard Lloyd
  Cyng Richard Lloyd

  Saltney Mold Junction / Saltney Cyffordd yr Wyddgrug

  Labour / Llafur

  Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Lowe
  Cyng Mike Lowe

  Broughton South / De Brchdyn

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dave Mackie
  Cyng Dave Mackie

  Ewloe / Ewlo

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Hilary McGuill
  Cyng Hilary McGuill

  Argoed / Argoed

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Dirprwy Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Billy Mullin
  Cyng Billy Mullin

  Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn

  Labour / Llafur

  Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Llywodraethu) ac Aelod Cabinet Rheoli Corfforaethol ac Asedau

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ted Palmer
  Cyng Ted Palmer

  Holywell Central / Canol Treffynnon

  Labour / Llafur

  Cadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Peers
  Cyng Mike Peers

  Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Arweinydd y Grŵp Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Michelle Perfect
  Cyng Michelle Perfect

  Flint Coleshill / Cwnsyllt y Fflint

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Vicky Perfect
  Cyng Vicky Perfect

  Flint Trelawny / Trelawny y Fflint

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Neville Phillips
  Cyng Neville Phillips

  Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Cadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad A Gwasanaethau Democrataidd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Roberts
  Cyng Ian Roberts

  Flint Castle / Castell y Fflint

  Labour / Llafur

  Arweinydd y Grŵp Llafur; Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Addysg

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Tim Roberts
  Cllr Tim Roberts

  Trelawnyd & Gwaenysgor / Trelawnyd a Gwaenysgor

  Welsh Conservatives / Cdidwadol Cymru

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Kevin Rush
  Cllr Kevin Rush

  Bagillt West / Gorllewin Bagillt

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Tony Sharps
  Cyng Tony Sharps

  Northop Hall / Northop Hall

  Independent / Annibynnol

  Arweinydd y Grŵp Annibynnol; Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Aaron Shotton
  Cyng Aaron Shotton

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Paul Shotton
  Cyng Paul Shotton

  Connah's Quay Golftyn / Golftyn Cei Connah

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ralph Small
  Cyng Ralph Small

  Mancot / Mancot

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trwyddedu

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Smith
  Cyng Ian Smith

  Connah's Quay South / De Cei Connah

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Carolyn Thomas
  Cyng Carolyn Thomas

  Treuddyn / Treuddyn

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Owen Thomas
  Cyng Owen Thomas

  Cilcain / Cilcain

  Conservative / Geidwadol

  Dirprwy Arweinydd y Grwp Ceidwadol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Martin White
  Cyng Martin White

  Connah's Quay Wepre / Gwepra Cei Connah

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Andy Williams
  Cyng Andy Williams

  Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Wisinger
  Cyng David Wisinger

  Queensferry / Queensferry

  Labour / Llafur

  Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Arnold Woolley
  Cyng Arnold Woolley

  Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol