Eich Cynghorwyr

Caiff Cynghorwyr lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu ar eu rhan sut y dylai’r cyngor ymgymryd â’i wahanol ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy’n byw yn y ward y cawsant eu hethol i’w gwasanaethu.

Maent yn cael cyswllt rheolaidd â’r gymuned drwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn a chymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn gyfle i unrhyw un o drigolion y ward fynd i siarad wyneb yn wyneb â’u Cynghorydd ac fe’u cynhelir yn rheolaidd. Cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol am fanylion ynghylch eu cymorthfeydd. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich Cynghorydd lleol, cliciwch ar ‘Dod o hyd i’ch Cynghorydd’ isod, teipiwch eich cod post a chliciwch ‘ewch’ a byddwch yn gweld holl fanylion cyswllt eich Aelod lleol. Fel arall dewiswch y ward yr ydych yn byw ynddi a bydd manylion yr Aelod hefyd i’w gweld yno. Cofiwch fodd bynnag fod chwilio yn ôl cod post yn fwy cywir oherwydd ffiniau cyfagos ayyb.

Nid yw Cynghorwyr yn cael cyflog am eu gwaith ond yn hytrach yn derbyn lwfans . Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen yn datgan cysylltiad a bydd y manylion hyn yn cael eu cyhoeddi’n flynyddol.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd cliciwch ar y dolenni isod:

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Allport
  Cyng Mike Allport

  Higher Kinnerton / Kinnerton Uchaf

  Vice-Chair of Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Bernie Attridge
  Cyng Bernie Attridge

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

  Leader of the Independent Group / Arweinydd y Grŵp Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Glyn Banks
  Cyng Glyn Banks

  Llanasa and Trelawnyd / Llanasa a Threlawnyd

  Aelod Cabinet Strydlun / Cabinet Member for Streetscene

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Pam Banks
  Cllr Pam Banks

  Mostyn / Mostyn

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Marion Bateman
  Cyng Marion Bateman

  Northop / Llaneurgain

  Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol / Deputy Leader of the Independents Group

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Sean Bibby
  Cyng Sean Bibby

  Shotton West / Gorllewin Shotton

  Cabinet Member for Housing and Regeneration / Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chris Bithell
  Cyng Chris Bithell

  Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug

  Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd / Cabinet Member for Planning and Public Protection

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Gillian Brockley
  Cllr Gillian Brockley

  Hawarden: Aston / Penarlag: Aston

  Vice-Chair of Constitution & Democratic Services Committee / Is-gadeirydd Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Helen Brown
  Cyng Helen Brown

  Hawarden: Aston / Penarlag: Aston

  Chair of Community & Housing Overview and Scrutiny Committee / Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned & Tai

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Mel Buckley
  Cllr Mel Buckley

  Flint: Oakenholt / Y Fflint: Oakenholt

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Teresa Carberry
  Cllr Teresa Carberry

  Mold: Broncoed / Yr Wyddgrug: Broncoed

  Chair of Education, Youth & Culture Overview and Scrutiny Committee / Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Tina Claydon
  Cllr Tina Claydon

  Mold West / Gorllewin yr Wyddgrug

  Vice-Chair of Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr David Coggins Cogan
  Cllr David Coggins Cogan

  Gwernaffield and Gwernymynydd / Y Waun a Gwernymynydd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Geoff Collett
  Cyng Geoff Collett

  Mold South / De'r Wyddgrug

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol / Vice-Chair of Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Steve Copple
  Cllr Steve Copple

  Caerwys / Caerwys

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Bill Crease
  Cllr Bill Crease

  Connah's Quay South / De Cei Connah

  Vice-Chair of Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Paul Cunningham
  Cyng Paul Cunningham

  Flint: Coleshill and Trelawny / Y Fflint: Cynswllt a Threlawny

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Jean S Davies
  Cyng Jean S Davies

  Brynford and Halkyn / Brynffordd a Helgain

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Rob Davies
  Cyng Rob Davies

  Bagillt / Bagillt

  Chair of Constitution and Democratic Services Committee / Cadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd, Vice-Chair of Licensing Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trwyddedu

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ron Davies
  Cyng Ron Davies

  Shotton East and Shotton Higher / Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Adele Davies-Cooke
  Cyng Adele Davies-Cooke

  Gwernaffield and Gwernymynydd / Y Waun a Gwernymynydd

  Leader of the Conservative Group / Arweinydd y Grŵp Ceidwadol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chris Dolphin
  Cyng Chris Dolphin

  Whitford / Chwitffordd

  Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio / Leader of the Liberal Democrat Group; Chair of Governance & Audit Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Rosetta Dolphin
  Cyng Rosetta Dolphin

  Greenfield / Maes Glas

  Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd a’r Economi / Chair of Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mared Eastwood
  Cyng Mared Eastwood

  Argoed and New Brighton / Argoed a New Brighton

  Is-gadeirydd Y Cyngor / Vice-Chair of the Council

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Carol Ellis
  Cyng Carol Ellis

  Buckley: Mountain / Bwcle: Mynydd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Evans
  Cyng David Evans

  Shotton East and Shotton Higher / Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd / Vice-Chair of Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Chrissy Gee
  Cllr Chrissy Gee

  Broughton South / De Brchdyn

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Healey
  Cyng David Healey

  Caergwrle / Caergwrle

  Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant / Chair of Education, Youth & Culture Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Gladys Healey
  Cyng Gladys Healey

  Hope / Yr Hob

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd / Vice-Chair of Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Ian Hodge
  Cllr Ian Hodge

  Holywell East / Dwyrain Treffynnon

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Andy Hughes
  Cllr Andy Hughes

  Connah's Quay: Golftyn / Cei Connah: Golftyn

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dave Hughes
  Cyng Dave Hughes

  Llanfynydd / Llanfynydd

  Aelod Cabinet dros Dai / Cabinet Member for Housing

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ray Hughes
  Cyng Ray Hughes

  Leeswood / Coed-llai

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter / Vice-Chair of Community, Housing & Assets Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dennis Hutchinson
  Cyng Dennis Hutchinson

  Buckley: Pentrobin / Bwcle: Pentrobin

  Vice Chair of the Council / Is-gadeirydd y Cyngor

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Alasdair Ibbotson
  Cllr Alasdair Ibbotson

  Penyffordd / Pen-y-ffordd

  Chair of Climate Change Committee / Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Paul Johnson
  Cyng Paul Johnson

  Holywell West / Gorllewin Treffynnon

  Aelod Cabinet dros Gyllid, Gwerth Cymdeithasol a Chaffael / Cabinet Member for Finance & Social Value

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Christine Jones
  Cyng Christine Jones

  Queensferry and Sealand / Queensferry a Sealand

  Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Partneriaeth) ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol / Deputy Leader of the Council (Partnerships) & Cabinet Member for Social Services

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Richard Jones
  Cyng Richard Jones

  Buckley: Bistre East / Bwcle: Dwyrain Bistre

  Cadeirydd Pwyllgor Adfer / Chair of Recovery Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Simon Jones
  Cllr Simon Jones

  Brynford and Halkyn / Brynffordd a Helgain

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Richard Lloyd
  Cyng Richard Lloyd

  Saltney Ferry / Saltney Ferry

  Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio / Vice Chair of Planning Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dave Mackie
  Cyng Dave Mackie

  Hawarden: Ewloe / Penarlag: Ewloe

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Gina Maddison
  Cllr Gina Maddison

  Llanasa and Trelawnyd / Llanasa a Threlawnyd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Roz Mansell
  Cllr Roz Mansell

  Connah's Quay: Wepre / Cei Connah: Gwepra

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Allan Marshall
  Cllr Allan Marshall

  Treuddyn / Treuddyn

  Vice-Chair of Climate Change Committee / Is-Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Hilary McGuill
  Cyng Hilary McGuill

  Argoed and New Brighton / Argoed a New Brighton

  Dirprwy Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd / Deputy Leader of the Liberal Democrat Group; Chair of Social and Health Care Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Ryan McKeown
  Cllr Ryan McKeown

  Broughton South / De Brchdyn

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Billy Mullin
  Cyng Billy Mullin

  Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn

  Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Llywodraethu) ac Aelod Cabinet Rheoli Corfforaethol ac Asedau / Deputy Leader of the Council (Governance) & Cabinet Member for Corporate Management & Assets

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Debbie Owen
  Cllr Debbie Owen

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ted Palmer
  Cyng Ted Palmer

  Holywell Central / Canol Treffynnon

  Cadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd / Chair of Clwyd Pension Fund Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Andrew Parkhurst
  Cllr Andrew Parkhurst

  Cilcain / Cilcain

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Peers
  Cyng Mike Peers

  Buckley: Pentrobin / Bwcle: Pentrobin

  Arweinydd y Grŵp Cynghrair Annibynnol / Leader of the Independent Alliance Group

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Michelle Perfect
  Cyng Michelle Perfect

  Flint: Coleshill and Trelawny / Y Fflint: Cynswllt a Threlawny

  Is-gadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad A Gwasanaethau Democrataidd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Vicky Perfect
  Cyng Vicky Perfect

  Flint: Coleshill and Trelawny / Y Fflint: Cynswllt a Threlawny

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Carolyn Preece
  Cllr Carolyn Preece

  Buckley: Bistre West / Bwcle: Gorllewin Bistre

  Vice-Chair of Education, Youth & Culture Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr David Richardson
  Cllr David Richardson

  Connah's Quay: Golftyn / Cei Connah: Golftyn

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Roberts
  Cyng Ian Roberts

  Flint: Castle / Y Fflint: Y Castell

  Arweinydd y Grŵp Llafur; Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Addysg / Leader of the Council and Cabinet Member for Education; Leader of the Labour Group

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Dan Rose
  Cllr Dan Rose

  Buckley: Bistre West / Bwcle: Gorllewin Bistre

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Kevin Rush
  Cllr Kevin Rush

  Bagillt / Bagillt

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Dale Selvester
  Cllr Dale Selvester

  Queensferry and Sealand / Queensferry a Sealand

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Jason Shallcross
  Cllr Jason Shallcross

  Saltney Ferry / Saltney Ferry

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Sam Swash
  Cllr Sam Swash

  Hawarden: Mancot / Penarlag: Mancot

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Linda Thew
  Cllr Linda Thew

  Northop / Llaneurgain

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Linda Thomas
  Cllr Linda Thomas

  Hawarden: Ewloe / Penarlag: Ewloe

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Ant Turton
  Cllr Ant Turton

  Hawarden: Mancot / Penarlag: Mancot

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Roy Wakelam
  Cllr Roy Wakelam

  Penyffordd / Pen-y-ffordd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Arnold Woolley
  Cyng Arnold Woolley

  Buckley: Bistre East / Bwcle: Dwyrain Bistre

  Leader of the Eagle Group / Arweinydd Grŵp yr Eryr

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Antony Wren
  Cllr Antony Wren

  Connah's Quay South / De Cei Connah