Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Gwrthdaro o ran Cysylltiad)

I dderbyn unrhyw Datganiadau a chynghori’r Aeolodau yn unol a hynny.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 103 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 29 Tachwedd 2023

4.

Diweddariad Llywodraethu ac Ymgynghoriadau pdf icon PDF 283 KB

Rhoi diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar faterion perthnasol i lywodraethu, a darparu Polisi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant drafft i gael sylwadau a chymeradwyaeth.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diweddariad Gweinyddu Pensiwn/ Cyfathrebu pdf icon PDF 253 KB

Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor mewn perthynas â materion gweinyddu a chyfathrebu. a chymeradwyo diwygiadau i’r dangosyddion perfformiad allweddol o fewn y Strategaeth Gweinyddu Pensiynau.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cyfarfodydd yn y Dyfodol

Cynhelir cyfarfodydd o Gronfa Bensiwn Clwyd yn y dyfodol am 9.30 am ar:-

 

Dydd Mercher 20 Mawrth 2024

Dydd Mercher 19 Mehefin 2024