Cyng Allan Marshall

Teitl: Vice-Chair of Climate Change Committee / Is-Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd

Political grouping: Independent / Annibynnol

Ward: Treuddyn / Treuddyn