Cyng Allan Marshall

Teitl: Is-Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd

Political grouping: Annibynnol

Ward: Treuddyn