Cyng Carolyn Preece

Teitl: Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant / Is-gadeirydd Pwyllgor Trwyddedu

Political grouping: Llafur

Ward: Bwcle: Gorllewin Bistre

Other cynghorwyr representing this Ward: