Cyng Carolyn Preece

Teitl: Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Plaid: Llais y Bobl Sir y Fflint

Political grouping: Llais y Bobl Sir y Fflint

Ward: Bwcle: Gorllewin Bistre

Other cynghorwyr representing this Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
c/o Civic & Members’ Services
County Hall
Mold
Flintshire
CH7 6NA

Ffôn:  01244 457555

E-bost:  carolyn.preece@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng Carolyn Preece fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 -