Cyng Teresa Carberry

Teitl: Chair of Education, Youth & Culture Overview and Scrutiny Committee / Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Mold: Broncoed / Yr Wyddgrug: Broncoed

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
c/o Civic and Members' Services
County Hall
Mold
Flintshire
CH7 6NA

Ffôn Symudol:  07852354137

E-bost:  teresa.carberry@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng Teresa Carberry fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 -