Cyng Gina Maddison

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Llanasa and Trelawnyd / Llanasa a Threlawnyd

Other cynghorwyr representing this Ward: