Cyng Jason Shallcross

Teitl: Is-gadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Plaid: Annibynnol

Political grouping: Annibynnol

Ward: Saltney Ferry

Other cynghorwyr representing this Ward: