Cyng Gillian Brockley

Plaid: Llais y Bobl Sir y Fflint

Political grouping: Llais y Bobl Sir y Fflint

Ward: Penarlag: Aston

Other cynghorwyr representing this Ward: