Cyng Alasdair Ibbotson

Teitl: Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd

Plaid: Llais y Bobl Sir y Fflint

Political grouping: Llais y Bobl Sir y Fflint

Ward: Penyffordd

Other cynghorwyr representing this Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
c/o Members' Services
County Hall
Mold
CH7 6NA

Rhif ffôn busnes:  07907 879764

E-bost:  alasdair.ibbotson@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng Alasdair Ibbotson fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 07/10/2021 - 09/05/2022