Cyng Paul Johnson

Teitl: Aelod Cabinet dros Gyllid, Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Plaid: Labour / Llafur

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Holywell West / Gorllewin Treffynnon

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
c/o Civic & Members’ Services
County Hall
Mold
Flintshire
CH7 6NR

Ffôn:  07974 109188

E-bost:  paul.johnson@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng Paul Johnson fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2017 -