Cyng Paul Johnson

Teitl: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Plaid: Llafur

Political grouping: Llafur

Ward: Gorllewin Treffynnon

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
c/o Civic & Members’ Services
County Hall
Mold
Flintshire
CH7 6NR

Ffôn Symudol:  07974 109188

E-bost:  paul.johnson@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng Paul Johnson fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 09/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 -