Cyng Ted Palmer

Teitl: Cadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad A Gwasanaethau Democrataidd

Plaid: Labour / Llafur

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Holywell Central / Canol Treffynnon