Cyng Ted Palmer

Teitl: Cadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd / Chair of Clwyd Pension Fund Committee

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Holywell Central / Canol Treffynnon

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
c/o Civic and Members' Services
County Hall
Mold
Flintshire
CH7 6NR

Ffôn:  01352 714984

E-bost:  ted.palmer@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng Ted Palmer fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 09/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 -