Cyng Ted Palmer

Teitl: Cadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Plaid: Labour / Llafur

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Holywell Central / Canol Treffynnon