Cyng Kevin Hughes. Yn anffodus bu farw’r Cynghorydd Hughes ar 8 Ionawr 2021. Hoffem gydymdeimlo â’r teulu oll. Ar gyfer unrhyw fater yn ymwneud â’r ward, cysylltwch â’r Cynghorydd Chris Dolphin ar 01

Plaid: Independent / Annibynnol

Political grouping: Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

Ward: Gwernymynydd / Gwernymynydd