Cyng Rob Davies

Teitl: Cadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Political grouping: Annibynnol

Ward: Bagillt

Other cynghorwyr representing this Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
c/o Civic & Members’ Services
County Hall
Mold
Flintshire
CH7 6NR

Ffôn Symudol:  07486 649416

E-bost:  robert.davies@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng Rob Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 09/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 -