Cyng Rob Davies

Teitl: Chair of Constitution and Democratic Services Committee / Cadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd, Vice-Chair of Licensing Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trwyddedu

Political grouping: Independent / Annibynnol

Ward: Bagillt / Bagillt

Other cynghorwyr representing this Ward: