Cyng Tudor Jones

Teitl: Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Plaid: Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

Political grouping: Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

Ward: Caerwys / Caerwys