Cyng Michelle Perfect

Plaid: Labour / Llafur

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Flint Coleshill / Cwnsyllt y Fflint

Other cynghorwyr representing this Ward: