Cyng Jean S Davies

Not currently an elected cynghorydd.

Tymhorau swydd

  • 09/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 31/01/2024