Cyng Sean Bibby

Teitl: Cabinet Member for Housing and Regeneration / Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Shotton West / Gorllewin Shotton

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
c/o Civic and Members' Services
County Hall
Mold
Flintshire
CH7 6NR

Ffôn:  01244 816791

E-bost:  sean.bibby@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng Sean Bibby fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 09/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 -