Cyng Mared Eastwood

Teitl: Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg a Diwylliant

Plaid: Democratiaid Rhyddfrydol

Political grouping: Democratiaid Rhyddfrydol

Ward: Argoed a New Brighton

Other cynghorwyr representing this Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
c/o Civic & Members' Services
County Hall
Mold
Flintshire
CH7 6NR

Ffôn Symudol:  07860866710

E-bost:  mared.eastwood@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng Mared Eastwood fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 09/05/2022 -
  • 09/05/2107 - 09/05/2022