Cyng Patrick Heesom

Teitl: Arweinydd y Gr┼Áp Annibynwyr Newydd; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Plaid: New Independents / Annibynnol Newydd

Political grouping: New Independents / Annibynnwyr Newydd

Ward: Mostyn / Mostyn