Cyng Geoff Collett

Teitl: Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol / Vice-Chair of Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Mold South / De'r Wyddgrug