Cyng Geoff Collett

Teitl: Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Plaid: Labour / Llafur

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Mold South / De'r Wyddgrug