Cyng Geoff Collett

Teitl: Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol / Vice-Chair of Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Mold South / De'r Wyddgrug

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
c/o Civic & Members’ Services
County Hall
Mold
Flintshire
CH7 6NR

Ffôn:  01352 756582

E-bost:  geoff.collett@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng Geoff Collett fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 09/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 -