Cyng Dave Hughes

Teitl: Aelod Cabinet dros Dai

Plaid: Labour / Llafur

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Llanfynydd / Llanfynydd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Tegfryn
Cymau Lane
Cymau
Flintshire
LL11 5EW

Ffôn:  01978 762726

E-bost busnes:  dave.hughes@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng Dave Hughes fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2017 -