Cyng Gladys Healey

Teitl: Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd / Vice-Chair of Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Hope / Yr Hob