Cyng Arnold Woolley

Teitl: Arweinydd Gr┼Áp yr Eryr / Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd

Political grouping: Eryr

Ward: Bwcle: Dwyrain Bistre

Other cynghorwyr representing this Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
c/o Civic & Members’ Services
County Hall
Mold
Flintshire
CH7 6NR

Ffôn:  01244 549421

E-bost:  arnold.woolley@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng Arnold Woolley fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 08/05/2012 - 08/05/2017
  • 09/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 -