Cyng Arnold Woolley

Teitl: Arweinydd Gr┼Áp yr Eryr

Plaid: Eryr

Political grouping: Eryr

Ward: Bwcle: Dwyrain Bistre

Other cynghorwyr representing this Ward: