Cyng David Wisinger

Teitl: Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

Plaid: Labour / Llafur

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Queensferry / Queensferry