Cyng David Williams

Not currently an elected cynghorydd.

Tymhorau swydd

  • 08/05/2012 - 08/05/2017
  • 09/05/2017 - 22/07/2021