Cyng David Healey

Teitl: Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Plaid: Labour / Llafur

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Caergwrle / Caergwrle