Cyng David Healey

Teitl: Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant / Chair of Education, Youth & Culture Overview & Scrutiny Committee

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Caergwrle / Caergwrle

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
c/o Civic & Members’ Services
County Hall
Mold
Flintshire
CH7 6NR

Ffôn:  01978 761523

E-bost:  david.healey@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng David Healey fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 12/05/2015 - 08/05/2017
  • 09/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 -