Cyng David Healey

Teitl: Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Plaid: Labour / Llafur

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Caergwrle / Caergwrle