Cyng Tony Sharps

Teitl: Arweinydd y Gr┼Áp Annibynnol; Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu

Plaid: Independent / Annibynnol

Political grouping: Independent / Annibynnol

Ward: Northop Hall / Northop Hall