Cyng Ian Roberts

Teitl: Arweinydd y Cyngor / Arweinydd y Gr┼Áp Llafur

Plaid: Llafur

Political grouping: Llafur

Ward: Y Fflint: Y Castell