Cyng Ian Roberts

Teitl: Arweinydd y Gr┼Áp Llafur; Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Addysg

Plaid: Labour / Llafur

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Flint Castle / Castell y Fflint