Cyng Neville Phillips

Teitl: Cadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad A Gwasanaethau Democrataidd

Plaid: Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

Political grouping: Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

Ward: Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre

Other cynghorwyr representing this Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
c/o Civic & Members’ Services
County Hall
Mold
Flintshire
CH7 6NR

Ffôn:  01244 543188

Ffôn Symudol:  07792375851

E-bost:  neville.phillips@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng Neville Phillips fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 08/05/2012 - 08/05/2017
  • 09/05/2017 -