Cyng Richard Jones

Teitl: Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Political grouping: Annibynnol

Ward: Bwcle: Dwyrain Bistre

Other cynghorwyr representing this Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
c/o Civic & Members’ Services
County Hall
Mold
Flintshire
CH7 6NR

Ffôn:  01244 546982

E-bost:  richard.jones@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng Richard Jones fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 08/05/2012 - 08/05/2017
  • 09/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 -