Cyng Christine Jones

Teitl: Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Partneriaeth) ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol

Plaid: Labour / Llafur

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Sealand / Sealand

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
c/o Civic & Members’ Services
County Hall
Mold
Flintshire
CH7 6NR

Ffôn Symudol:  07510829041

E-bost:  christine.m.jones@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng Christine Jones fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 08/05/2012 - 08/05/2017
  • 09/05/2017 -