Cyng Christine Jones

Teitl: Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Plaid: Llafur

Political grouping: Llafur

Ward: Queensferry a Sealand

Other cynghorwyr representing this Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
c/o Civic & Members’ Services
County Hall
Mold
Flintshire
CH7 6NR

Ffôn Symudol:  07510829041

E-bost:  christine.m.jones@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng Christine Jones fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 08/05/2012 - 08/05/2017
  • 09/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 -