Cyng Veronica Gay

Teitl: Dirprwy Arweinydd y Gr┼Áp Cynghrair Annibynnol

Plaid: Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

Political grouping: Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

Ward: Saltney Stonebridge / Saltney Stonebridge