Cyng Rosetta Dolphin

Teitl: Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd a’r Economi / Chair of Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee

Political grouping: Independent / Annibynnol

Ward: Greenfield / Maes Glas