Cyng Rosetta Dolphin

Teitl: Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd a’r Economi

Plaid: Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

Political grouping: Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

Ward: Greenfield / Maes Glas