Cyng Chris Dolphin

Teitl: Arweinydd y Gr┼Áp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio / Leader of the Liberal Democrat Group; Chair of Governance & Audit Committee

Political grouping: Eagle / Eryr

Ward: Whitford / Chwitffordd