Cyng Chris Dolphin

Teitl: Arweinydd y Gr┼Áp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Plaid: Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

Political grouping: Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

Ward: Whitford / Chwitffordd