Cyng Adele Davies-Cooke

Teitl: Leader of the Conservative Group / Arweinydd y Gr┼Áp Ceidwadol

Political grouping: Conservative / Geidwadol

Ward: Gwernaffield and Gwernymynydd / Y Waun a Gwernymynydd

Other cynghorwyr representing this Ward: