Cyng Andy Dunbobbin

Not currently an elected cynghorydd.

Tymhorau swydd

  • 23/06/2013 - 08/05/2017
  • 09/05/2017 - 09/05/2022