Cyng Clive Carver

Teitl: Arweinydd y Gr┼Áp Ceidwadol; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Plaid: Conservative / Geidwadol

Political grouping: Conservative / Geidwadol

Ward: Hawarden / Penarlag

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
c/o Civic & Members’ Services
County Hall
Mold
Flintshire
CH7 6NA

Ffôn:  01244 458102

E-bost:  clive.carver@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng Clive Carver fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 08/05/2012 - 08/05/2017
  • 09/05/2107 -