Cyng Chris Bithell

Teitl: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Political grouping: Llafur

Ward: Dwyrain yr Wyddgrug

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
c/o Civic & Members’ Services
County Hall
Mold
Flintshire
CH7 6NA

Ffôn:  01352 754578

E-bost:  christopher.bithell@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng Chris Bithell fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 08/05/2012 - 08/05/2017
  • 09/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 -