Cyng Marion Bateman

Teitl: Dirprwy Arweinydd y Gr┼Áp Annibynnol / Deputy Leader of the Independents Group

Political grouping: FCC Independent / FCC Annibynnol

Ward: Northop / Llaneurgain

Other cynghorwyr representing this Ward: