Cyng David Evans

Teitl: Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Plaid: Labour / Llafur

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Shotton East / Dwyrain Shotton