Cyng David Evans

Teitl: Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd / Vice-Chair of Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Shotton East and Shotton Higher / Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf

Other cynghorwyr representing this Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
c/o Civic and Members' Services
County Hall
Mold
Flintshire
CH7 6NR

Ffôn:  01244 509827

E-bost:  david.evans@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng David Evans fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 08/05/2012 - 08/05/2017
  • 09/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 -