Cyng David Evans

Plaid: Llafur

Political grouping: Llafur

Ward: Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf

Other cynghorwyr representing this Ward: