Cyng Richard Lloyd

Teitl: Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio / Vice Chair of Planning Committee

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Saltney Ferry / Saltney Ferry

Other cynghorwyr representing this Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
c/o Civic and Members' Services
County Hall
Mold
Flintshire
CH7 6NR

Ffôn Symudol:  07759729196

E-bost:  richard.lloyd@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng Richard Lloyd fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 08/05/2012 - 08/05/2017
  • 09/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 -