Cyng Richard Lloyd

Teitl: Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

Plaid: Llafur

Political grouping: Llafur

Ward: Saltney Ferry

Other cynghorwyr representing this Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
c/o Civic and Members' Services
County Hall
Mold
Flintshire
CH7 6NR

Ffôn Symudol:  07759729196

E-bost:  richard.lloyd@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng Richard Lloyd fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 08/05/2012 - 08/05/2017
  • 09/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 -