Cyng Glyn Banks

Teitl: Aelod Cabinet Strydlun

Plaid: Labour / Llafur

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Ffynnongroyw / Ffynnongroyw

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Bodwyn
Tanlan
Ffynnongroyw, Holywell
Flintshire
CH8 9JH

Ffôn:  01745 561641

E-bost busnes:  glyn.banks@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng Glyn Banks fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 08/05/2012 - 08/05/2017
  • 09/05/2017 -