Cyng Helen Brown

Teitl: Chair of Community & Housing Overview and Scrutiny Committee / Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned & Tai

Political grouping: Independent / Annibynnol

Ward: Hawarden: Aston / Penarlag: Aston

Other cynghorwyr representing this Ward: