Cyng Helen Brown

Teitl: Chair of Community, Housing & Assets Overview and Scrutiny Committee / Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Political grouping: Independent / Annibynnol

Ward: Hawarden: Aston / Penarlag: Aston

Other cynghorwyr representing this Ward: